Filozofie a náboženství

ČESKÁ NAKLADATELSTVÍ

Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství Jiří Brauner

Odkaz: http://www.kartuzian.cz/
Anotace: Kartuziánské nakladatelství bylo založeno v roce 1994 v Brně. Na počátku se zabývalo vydáváním pohlednic a poutních obrázků a reprinty starých litografických pohlednic. Specializací vydavatelství jsou v současnosti metodické a pracovní pomůcky pro výuku náboženství schválené pro výuku na ZŠ. Vydává také duchovní literaturu a něco málo z beletrie.
Na jejich stránkách najdeme informaci o nakladatelství, kontakt a objednávkový formulář.

Oikoymenh, společnost pro vydávání filosofické a theologické literatury

Odkaz: http://www.oikoymenh.cz/index.php
Anotace: Edice OIKOYMENH vznikla v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka jako samizdatová edice. Jejím smyslem bylo obnovit duchovní život, který byl v Československu po dlouhou dobu devastován. Teprve po změně politického režimu začalo nakladatelství OIKOYMENH oficiálně vydávat knihy. Cílem jeho činnosti je vydávat kritické stati a díla navazující na nejlepší tradice evropské filosofie a theologie a jeho předsedou je v současnosti Pavel Kouba.
Oikoymenh vydává tyto ediční řady: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti, Edice Oikúmené, Dějiny filosofie, Filosofické interpretace, Fontes Latini Bohemorum, edice dosud nevydaných latinských děl českého středověku, popř. humanismu, v kritické edici s českým překladem, poznámkami a úvodní studií. Nakladatelství vydává také Sebrané spisy Jana Patočky.

Vyšehrad

Odkaz: http://www.ivysehrad.cz/
Anotace: Vyšehrad je jedno z dvaceti největších českých nakladatelství. Bylo založeno v roce 1934 monsignorem Bohumilem Staškem. Za nejvýznamnější edici této doby je považována Podlahova knihovna naučných spisů. Od této doby se produkce nakladatelství vzrůstala a publikovalo i během druhé světové války. V této době řídil nakladatelství Bedřich Fučík.
V roce 1951 byla většina zaměstnanců Vyšehradu odsouzena na mnoho let do vězení a nakladatelství bylo zakázáno.
Po několika letech byla však činnost nakladatelství obnovovala, fungovalo však pod změněným názvem Lidová- demokracie Vyšehrad. V této fázi zde vycházela především díla starších českých autorů. V roce 1968 podepsalo několik desítek spisovatelů, pod vedením Jaroslava Seiferta, petici za obnovení jména Vyšehrad. A na jeho vedení se začal opět podíle Bedřich Fučík. V tomto období, které bylo politicky uvolněné, vyšlo několik děl zakázaných autorů.
V době normalizace, zde vycházely titul významnějšího charakteru většinou nedopatřením cenzury.
Po roce 1990 zde byla idea pokračovat v předchozí činnosti nakladatelství. Z důvodu nezájmu však Vyšehrad zanikl. V roce 1993, po dlouhé rozvaze, byl založen Vyšehrad s.r.o., který se snaží navázat na původní činnost.
Sídlí na Žižkově. Věnuje se více oblastem: beletrie, historii a literatuře faktu, filozofii a teologii, zdraví a životnímu stylu, kuchařkám, dárkovým publikacím, audioknihám, e-knihám a Bibli. Z těchto oblastí se snaží nabízet kvalitní literaturu novou i léty prověřenou. Nakladatelství Vyšehrad při příležitosti konání knižního veletrhu Svět knihy také uděluje nejlepším pracem minulého roku výroční nakladatelské ceny. Ceny se vyhlašují v kategoriích: původní práce, překlad a výtvarné zpracování knihy.
V klasicky uspořádaném e-shopu najdeme mimo jiné i ediční plán, rady, jak nakupovat, nebo seznam autorů s jejich stručnou biografií.

Dharma Gaia

Odkaz: http://www.dharmagaia.cz/
Anotace: DharmaGaia je malé, nezávislé a nekomerčně zaměřené nakladatelství. Projekt vznikl v roce 1992 v okruhu lidí kolem tehdejší Buddhistické společnosti. V současnosti publikuje průměrně 10-15 titulů ročně. Majitelem firmy je Lumír Kolíbal.
Dharma Gaia se již od svého vzniku specializuje především na vydávání kvalitních knih o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích. Dále vydává knihy o alternativních kulturách, filosofii, psychologii a nové vědě, v současné době ve větší míře i o nekonvenčně pojatém rodičovství. Mottem nakladatelství je „Knihy pro přemýšlivé lidi“. Také zde vychází dílo básníka a filosofa Egona Bondyho.
Na webových stránkách najdeme kromě katalogu i knihy, které se připravují, seznam pozoruhodných autorů a seznam míst, kde můžeme jejich knihy koupit. Pro příklad, v Praze je takových míst 14.
Nakladatelství spolupracuje s různými odborníky z Univerzity Karlovy, Orientálního ústavu AV ČR a dalšími akademickými institucemi.

Avatar, nakladatelství a knihkupectví

Odkaz: http://www.avatar.cz/
Anotace: Toto nakladatelství zahájilo svou činnost roku 1991. Dnes se zabývá vícero oblastmi: duchovní literatura, mystika, jóga, esoterika, filozofie, náboženství, společenské vědy, umění, dětská literatura, beletrie, poezie, etnické zboží. Jeho motto je „harmonie života a poznání Pravdy“. Kamenný obchod má v Praze na Slunečním náměstí, blízko metra Hůrka.
Na webových stránkách se dozvíme mnoho informací o jednotlivých autorech.

Bahá’í nakladatelství

Odkaz: http://nakladatelstvi.bahai.cz/
Anotace: Bahá’í nakladatelství s.r.o. bylo založeno v roce 1991 a v současnosti sídlí na Praze 3. Zabývá se překladem, vydáváním a prodejem literatury založené na učení Bahá’í víry, nejmladšího světového náboženství. V nabídce nakladatelství jsou například úvodní knihy o Bahá’í víře, Svatá písma, knihy o historii, literatura pro děti a důležité dokumenty a knihy, které se zabývají různými aspekty Bahá’í víry.
Na webových stránkách rovněž nalezneme e-knihy ke stažení zdarma, ukázky hudby, kterou si můžeme zakoupit a informace o jednotlivých autorech.

Barrister & Principal, nakladatelství společenskovědní literatury

Odkaz: http://www.barrister.cz/
Anotace: Nakladatelství Barrister & Principal bylo založeno v roce 1994 a vydává původní i překladovou prózu, dále knihy z dějin a teorie umění, z českých a světových dějin, náboženství a teologie, psychologie, sociologie, politologie a politiky, médií, filozofie, ekonomiky, literární vědy, dále jazykové příručky, obrazové publikace a průvodce se zaměřením na výtvarné umění a architekturu, v menší míře také poezii a dětskou literaturu.
Ve své vydavatelské činnosti spolupracuje s řadou univerzit a vysokých škol a dalšími vědeckými a kulturními institucemi a realizuje řadu projektů se zaměřením na středoevropskou historii a politiku. Dlouhodobě se věnuje tématu holocaustu. Ředitelem a statutárním zástupcem nakladatelství je Ivo Lukáš.
V e-shopu nalezneme seznam autorů, bestsellery i recenze. Můžeme si také nechat zasílat novinky e-mailem.

Vydavatelství Ideál

Odkaz: http://www.idealknihy.cz/
Anotace: Vydavatelství Ideál zahájilo svoji činnost roku 1990 a sídlí na Praze 3. Odpovědnou osobou je Juraj Lajda.
Cílem vydavatelství Ideál je poskytovat široký prostor pro publikační činnost v oblasti historie, filosofie, náboženství, rodinného poradenství a umění. Připravuje literaturu faktu, životopisy významných osobností a studie na etická témata. Zaměřuje se také na vydávání publikací, které mohou napomáhat duchovnímu a morálnímu rozvoji osobnosti člověka a mezilidských vztahů v rodině, v práci i ve společenském životě. Vydává také knihy pro děti a elektronické knihy.

Sefer

Odkaz: http://www.sefer.cz/
Anotace: Nakladatelství Sefer s. r. o. vzniklo v roce 1991 a ve své ediční činnosti se soustřeďuje na knihy s židovskou tematikou. Dosud vydalo na padesát titulů z oblasti judaismu, židovské historie a filosofie; v několika edicích vydává prózu i poezii, populárně-naučná díla, paměti, deníky a dvojjazyčné, hebrejsko-české texty. Sídlí na Praze 3.
Na webových stránkách nalezneme aktuální nabídku rozdělenou podle edic, informace o distribuci a seznam všech vydaných titulů.

Samuel

Odkaz: http://www.samuelcz.com/
Anotace: Nakladatelství Samuel vydává křesťanskou literaturu pro děti, mládež, rodiče a učitele. Od jeho založení v roce 1990 je jeho vizí, aby dorůstající generace založila svůj život na Bibli. Dále vydává také knihy zaměřené na duchovní růst, kvalitní křesťanskou beletrii a věnuje se i oblasti osobního růstu. Kromě knih v jejich e-shopu najdeme i hry, hračky, vystřihovánky, CD, DVD, šperky a časopisy. Některé audio záznamy a texty nabízí ke stažení zdarma.
S nakladatelstvím je spojeno i Sdružení Samuel, Biblická práce pro děti. Jde o organizaci, která se zabývá šířením biblického poselství zejména mezi dětmi a mládeží. V současné době se Sdružení Samuel věnuje pořádání seminářů o práci s dětmi a organizaci každoroční Dětské konference.

Karmelitánské nakladatelství

Odkaz: http://www.kna.cz/
Anotace: KNA je křesťansky orientované nakladatelství provozované karmelitány. Vzniklo v roce 1991 v Kostelním Vydří. Nyní působí v Praze.
Jedná se o největšího vydavatele náboženské literatury na území České republiky. Nakladatelství také provozuje 13 knihkupectví, která se nacházejí po celé České Republice. Na Slovensku se nachází jeho dceřiná společnost s distribučním centrem a zásilkovou službou. V KNA vycházejí především humanitně zaměřené knihy, především edice věnované duchovnímu životu. Mezi dlouhodobě úspěšné edice patří Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život.
Internetové stránky KNA jsou také společenským centrem, jsou zde totiž umístěny informace týkající se křesťanských akcí. Dále je zde provozován „čtenářský koutek“, kde jsou umístěny kapitoly z vydaných knih a encyklopedie se specializací na křesťanské náboženství. Koutek je provozován bezplatně.
V nakladatelství doposud vyšlo 1500 titul. Mezi nejúspěšnější edice patří Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život. Na internetových stránkách najdeme odkaz také na provozovaný e-shop : http://ikarmel.cz/. Zároveň nakladatelství nabízí členství ve svém věrnostním klubu.

Matice cyrilometodějská

Odkaz: http://www.maticecm.cz/
Anotace: České vydavatelství a nakladatelství, které vydává především křesťanskou literaturu a nábožensky orientovanou literaturu faktu. Založeno bylo v roce 1900 ThDr. Augustinem Štanclem v Olomouci. Původně toto nakladatelství fungovalo jako katolický spolek, který sdružoval více než 100 církevních škol.
Nakladatelství fungovalo nepřetržitě do roku 1950. V roce 1993 bylo obnoveno a do dnes sídlí v Olomouci a navazuje na předchozí činnost.
Vydává mariánský a konzervativně orientovaný katolický týdeník Světlo. Provozuje kamenné knihkupectví.

Česká biblická společnost

Odkaz: http://www.dumbible.cz/
Anotace: Česká biblická společnost vznikla v roce 1990 a je člen světové organizace Spojené biblické společnosti.
Orientuje na vydávání českých překladů bible a literatury s biblickou tématikou. Vlastní práva k ekumenickému překladu Písem svatých. Bible vydává jak v tištěné tak zvukové podobě a cizích jazycích. Soustředí se také na komentáře k jednotlivým biblickým knihám. Také nabízí různá speciální vydání Bible pro různé církve a organizace. Mimo jiné zde vychází literatura pro děti a naučnou literaturu.
Společnost nabízí také členství. Členové tohoto klubu mají možnost zúčastnit se jednou ročně valné hromady, kde mohou sdělovat různé návrhy a připomínky k zájmům společnosti.

Filosofia - Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR

Odkaz:http://filosofia.flu.cas.cz/
Anotace: Nakladatelství bylo založeno v roce 1990. AV ČR zde rozvíjí svou vlastní ediční činnost. Zaměřuje se na vydávání sborníků z konferencí a ze sympozií. Svou činnost soustřeďuje také na překlady závažných textů novodobé filozofie a filozofických děl, které jsou potřeba pro výuku vysokoškolských pracovišť.
Nejvýznamnější ediční řadou je Filosofie a sociální vědy. Tato edice se zaměřuje na transdisciplinární zkoumání na pomezí současné politicko - sociální a morální filosofie na jedné straně.
Mezi další edice patří Parva philosophica - zde vychází monografie, The Logical Yearbook - edice, která shrnuje příspěvky z každoročního mezinárodního sympozia Logica a edice Základní filozofické texty v které jsou publikovány práce významných klasiků a soudobých zahraničních autorů.

Biblion

Odkaz: http://biblion.cz/
Anotace: Nakladatelství vzniklo v průběhu práce na novém českém biblickém překladu - tzv. Bible21. Za jeho založením nestála žádná církevní ani světská moc, ale dlouholetá finanční podpora konkrétních dárců z řad křesťanů.
Nakladatelství vydává především Bibli21 a ostatní biblické knihy a celkově knihy, které se týkají duchovní literatury.

Nakladatelství Řád

Odkaz: http://naklrad.wz.cz/oradu.html
Anotace: Nakladatelství vzniklo v roce 1990. Při vzniku nakladatelství stál filosofický a literární časopis Řád. Vůdčí osobností kolem tohoto časopisu byl český básník František Lezecký. Nyní je tento časopis vydáván třikrát ročně, který se věnuje aktualitám z církevního života a celkově přináší nové informace věřícím.
Během své činnosti vydalo přes 250 000 knih. Náplní vydávání byla náboženská literatura, poezie, životopisy svatých.
Nakladatelství sídlí v Praze.

Krystal OP

Odkaz: http://www.krystal.op.cz/
Anotace: Nakladatelství Krystal vzniklo v roce 1993 při dominikánském řádu. Vydává teologickou duchovní, filosofickou a dominikánskou literaturu. Je zde snaha vydávat však knihy pro nejširší čtenářskou obec.
Orientuje se klasickým směrem, ale přijímá i nové teologické směry. Sleduje a zaznamenává i činnost dominikánského apoštolátu. Krystal stále spadá pod Dominikánskou církev.
Ve své činnost navazuje na činnost úspěšné dominikánské edice Krystal. Toto vydavatelství fungovalo v ČR mezi lety 1927 - 1948 a výrazně ovlivnilo myšlení této doby. Přispívalo ke vzdělanosti kněží i laiků. Pomáhalo tak formovat okruh katolických intelektuálů.
Významným činem nakladatelství bylo první vydání Sumy Teologické Tomáše Akvinského v českém jazyce.
Mezi významné edice patř - Jeruzalémská bible, Summa theologiae, Liturgie, Patristika, Thesaurus, Filosofie, Dominicana a Spritualita.

Kalich

Odkaz: http://www.ekalich.cz/
Anotace: Nakladatelství Kalich bylo založeno Českobratrskou církví po vzniku Československé republiky v roce 1921. Od svého založení se specializuje na vydávání knih z oborů teologie, filozofie, historie, pedagogiky, judaistiky a jiných světových náboženství. Také se orientuje na humanistickou prózu a poezii - světovou i překladovou. Také v se edičním plánu objevuje krásná literatura a literatura pro děti a mládež.
Vlastní kamenné knihkupectví v Jungmanově ulici v na Praze 1. Své knihy svěřuje do distribuce větších knihkupců jako je Komas, Kanzelsberger a Vyšehrad.

Nakladatelství Bílý deštník

Odkaz: https://www.bily-destnik.cz
Anotace: Nakladatelství se soustřeďuje na zpřístupnění buddhistické literatury pro praxi a studium, prostřednictvím překládání cizojazyčné literatury a produkcí svých vlastních titulů. Zaměřuje se především na učení buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagju, které je vhodné pro aplikaci laického buddhismu. Nakladatelství je provozováno jako hobby a jeho činnost se odehrává pouze ve volném čase zaměstnanců.
Vychází zde knihy, sborníky, meditace, CD a DVD a dvakrát ročně zde vychází časopis Buddhismus dnes.

AMERICKÁ NAKLADATELSTVÍ

Zondervan

Odkaz: https://www.harpercollinschristian.com/zondervan/
Anotace: Významný křesťanský nakladatel s více než 80letou tradicí. Je součástí HarperCollins Christian Publishing a vydává bible a náboženské texty. Přidružené nakladatelství Zondervan Academic se zaměřuje na vědecké práce s křesťanskou teologickou tématikou.

Moody Publishers

Odkaz: https://www.moodypublishers.com/
Anotace: Neziskové křesťanské nakladatelství se sídlem v Chicagu. Od svého zaloýení v roce 1894 vydalo již více než 300 000 výtisků knih s tématy studia bible, spirituálního růstu, ale i duchovní beletrie. Výtěžek z prodeje publikací jde na podporu pastoračních aktivit.

Philosophical Library

Odkaz: http://www.philosophicallibrary.com/ Anotace: Nakladatelství bylo založeno v roce 1941 Dagobertem D Runesem s původním cílem vydávat díla evropských intelektuálů, jež obdivoval a s mnohými z nich se spřátelil. Na svém kontě má Philosophical Library více než 2000 titulů převážně z oborů psychologie, filozofie, náboženství a historie. Mezi vydávanými autory se skví i jména jako Marie Curie či Albert Einstein.

BRITSKÁ NAKLADATELSTVÍ

Imprint Academic

Odkaz: http://books.imprint.co.uk/
Anotace: Imprint Academic publikuje knihy a odborné časopisy se zaměřením na filozofii, psychologii, náboženství a politiku. Mezi oblíbené autory nakladatelství Imprint Academic patří například současný filozof Gordon Graham.

ISF Publishing

Odkaz: http://www.idriesshahfoundation.org/isf-publishing/
Anotace: Londýnské nakladatelství provozované Idries Shah Foundation se zaměřuje na vydávání děl súfijského myslitele 20.století Indriese Shaha. Založeno bylo v roce 2014 a kromě tištěných knih publikuje i audio knihy a e-booky.

FRANCOUZSKÁ NAKLADATELSTVÍ

Gallimard

Odkaz: http://www.gallimard.fr/
Anotace: Nejslavnější francouzský nakladatel filozofických děl se sídlem v Paříži, založený v roce 1911 Gastonem Gallimardem. V katalogu nakladatelství je 36 laureátů Nobelovy ceny za literaturu a 10 držitelů Pullitzerovy ceny, 35 knih získalo. Knihy zde vydali například Marcel Proust, Franz Kafka, Robert Musil, Albert Camus a mnoho dalších.

NĚMECKÁ NAKLADATELSTVÍ

Karl Alber

Odkaz: http://www.verlag-alber.de/
Anotace: Vydavatelství Karl Alber sídlí ve Freiburgu a pobočku má v Mnichově. J součástí vydavatelské skupiny Herder. Svou činnost soustředí na publikaci filozofických děl, ale vydává i historickou, právnickou a společenskovědní literaturu. Založeno bylo již v roce 1910 ravensburským knihkupcem Karlem Alberem.

Gütersloher Verlagshaus

Odkaz: https://www.randomhouse.de/Verlag/Guetersloher-Verlagshaus/50000.rhd
Anotace: Založeno bylo již v roce 1835 a po celou dobu své nakladatelské činnosti se zaměřuje především na náboženské knihy a magazíny s důrazem na teologicko-liberární teorie, jako je ekumenická a feministická teologie, témata zemí třetího světa, náboženská pedagogika, sexuální výchova a další. Spolupracuje i s církvemi, vydává například zpěvníky německé evangelické církve. Veškerá díla s výjimkou ilustrovaných knih vydává také jako e-booky.

POLSKÁ NAKLADATELSTVÍ

Pallottinum

Odkaz: http://www.pallottinum.pl
Anotace: Nakladatelství Pallottinum je katolické nakladatelství patřící Společnosti katolického apoštolátu (Otcové Pallottini) provincie Zvěstování Páně se sídlem v Poznani, založené roku 1948. Vydává vědecké publikace, vysokoškolské učebnice, alba, misály, zpěvníky, modlitební knížky, liturgické knihy a pastorační literaturu. Po zvolení Jana Pavla II. papežem a jeho pouti do rodné země vydalo nakladatelství šestisvazkové dílo Pouť Jana Pavla II. do Polska a po celou dobu jeho pontifikátu vydávalo jeho papežské encykliky, apoštolské exhortace, dopisy a další.

Bialy Kruk

Odkaz: http://www.bialykruk.pl
Anotace: Nakladatelství bylo založeno v roce 1996 žurnalistou, fotografem a vydavatelem Leszkem Sosnowskim. Specializuje se na katolickou literaturu a díla o kultuře a historii Polska. Vydal mnoho děl Jana Pavla II. a za svou publikační činnost získal několik ocenění. Vydává také měsíčník s názvem „WPIS – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”.