Filozofie informace (Floridi)

Zakladatelem filosofie informace je Luciano Floridi (nar. 1964). Floridi je italským filosofem a logikem. Jeho filosofie informace by měla napomoci řešení problému pojmu informace, a tak i objasnit všechna pojetí slova informace.

Luciano Floridi
Plume pen w.svg Tento článek je pahýl. Neobsahuje dostatečné množství informací o daném tématu či jej neprobírá do dostačující hloubky. Bude-li to možné, rozšiřte tento článek o další relevantní informace.