Filtrová teorie produkce řeči

 • spektrum hlásky závisí na třech složkách:
– zdroj (hlasivkový signál)
filtr vokálního traktu
radiační impedance
→ výstup
 • zdrojem je kvaziperiodické kmitání hlasivek – hlasivky samy o sobě vydávají velice silný zvuk (přes 130 dB)
 • má silný spektrální sklon, -12 dB na oktávu (→ vysoké frekvence jsou silně tlumené) → nemůže to být řezavý zvuk (jak se kdysi uvádělo) – spíš takové prskací jiskřivé pulzy
 • vokální trakt nic nezesiluje (← je z měkkých částí), jen filtruje → formanty nejsou zesílené části spektra, ale části méně zeslabené
 • při některých frekvencích kmitá vokální trakt lépe = formanty
 • radiační impedance vzniká při unikání vzduchu z retní štěrbiny (kde se střetává s okolním vzduchem)
- sklon +6 dB na oktávu (zesiluje vyšší frekvence)
 • výsledný spektrální sklon řeči je -6 dB na oktávu


Zdroj řeči

 • kvaziperiodické kmitání hlasivek
 • hlasivkové vazy mají spodní a horní část, které se pohybují relativně samostatně
 • subglotální tlak otevře postupně spodní i horní část, štěrbinou pak rychle proudí vzduch
 • → vzniká podlak, který postupně zase spodní a pak horní části přimkne k sobě
 • → celý cyklus se opakuje


Percepční parametry fonace

 • výška - závisí na subglotálním tlaku a napjatosti hlasivek
 • hlasitost - při vyšším mluvním úsilí hlasivky kmitají jinak, mění se tvar pulsů (a při silnější řeči se narovnává spektrální sklon řeči)
 • kolísání hlasivkového signálu - třas (jitter) a tremolo (shimmer)


Způsoby fonace

 • normální fonace
 • uvolněná třepená fonace - nepravidelná periodicita a nízká frekvence (na koncích promluvových úseků)
 • tlačená třepená fonace - při křiku
 • dyšná fonace - glottis je stále částečně otevřená, pořád je přítomen šum


Filtr vokálního traktu

 • neutrální vokální trakt má asi 17,5 cm
 • je to polouzavřený tubus, vlastně 1/4 vlny (na začátku uzel, na konci kmitna)
 • hodnoty formantů pro neutrální vokál můžeme vypočítat pomocí vzorce f = c/ 4l (l = délka traktu)
→ F1 = 35000/70 = 500 Hz
- F2 je 1 500 Hz (×3), F3 je 2 500 Hz (×5) - liché násobky jsou to proto, že konec tubusu je otevřený
 • ostatní vokály jsou soustavou více tubusů (hrdelní, ústní a případně nosní dutina)
 • rezonance (formanty) - u hlásek, kde vzduch proudí jen jednou cestou
 • antirezonance (antiformanty) - u hlásek, kde se vzduchový proud dělí (nazály, [l])

Frekvence hlasu

 • u žen – asi 200–350 Hz
 • u mužů – asi 80–150 Hz

Reference

 • Ptáček, M. (1993): Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.
 • Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)
 • Fant, G. (1970): Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.
 • Ladefoged, P. (1996): Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.
 • Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.
 • Syrový, V. (2003): Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)


Zpět na rozcestník: Akustika | Fonetika