Fyzické změny v adolescenci

 • v adolescenci dochází k prudkému nárůstu hmotnosti a výšky
 • mluví se o tzv. druhé tvarové proměně

Sled pohlavních změn u dívek

 • ke změnám dochází postupně v několika stádiích
 1. stadium: nejsou zatím viditelné pohlavní znaky
 2. stadium: dochází ke zvětšování prsní tkáně pod bradavkou, okolo genitálu je první pohlavní ochlupení
 3. stadium: vyvíjí se vnější kontura prsou
 4. stadium: ochlupení genitálu je na úrovni dospělého typu
 5. stadium: plně dokončen vývoj sekundárních pohlavních znaků

Sled pohlavních změn u chlapců

 • ke změnám dochází také postupně v několika stádiích>
 1. stadium: nejsou zatím viditelné pohlavní znaky
 2. stadium: dochází ke zvětšování varlat a šourku
 3. stadium: dochází ke zvětšování penisu do délky, objevuje se ochlupení
 4. stadium: pokračuje zvětšování penisu, vyvíjí se žalud, ochlupení je již jak v dospělosti
 5. stadium: vnější pohlavní znaky jsou vyvinuty, objevují se vousy, hrubne hlas

Zdroje