Geografie, geologie, vědy o zemi

Academia

Anotace: Zaměřuje se na vydávání publikací ze všech vědních oborů a odborných činností. Zejména na původní vědecké monografie a práci českých vědců, dále také na překlady zahraničních autorů, jazykové a vysokoškolské učebnice apod.
Odkaz: http://www.academia.cz/

Akademie věd České republiky. Geologický ústav, v.v.j.

Anotace: Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je mimo jiné také vydavatelem a spoluvydavatelem časopisů a publikací. Významné publikace jsou např. Geolines, mezinárodní časopis Geologica Carpathica a mezinárodní časopis Bulletin of Geosciences.
Odkaz: https://www.gli.cas.cz/cs/vydavane-casopisy-publikace

Akcent

Anotace: Vydává původní českou tvorbu, knihy V. Javořické, V. Pittnerové, literaturu faktu, romány, poezii, knihy pro děti a mládež. Vydáva také velké množství cestopisů a průvodců psaných českými autory.
Odkaz:www.vydavatelstviakcent.cz

Cykloknihy

Anotace:Nakkladatelství se zavý cyklistikou a vším co ktomuto tématu náleží. Má tedy cyklistické mapy i "cyklopisy".
Odkaz:www.cykloknihy.cz

Česká geologická služba – vydavatelství

Anotace: ČGS je považována za největšího vydavatele geologické literatury v ČR v současnosti. V nabídce nalezneme poznatky geologů prací z nejrůznějších částí světa, věnují se jednotlivým oborům věd o Zemi, včetně populárně naučným titulům.
Odkaz: http://www.geology.cz/extranet/publikace/vydavame

Česká geologická společnost

Anotace: Česká geologická společnost (ČGS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. Podílí se na publikační činnosti a na provádění ediční politiky v oboru geologie. Sama vydává publikace mající vztah k činnosti ČGS (Journal of Geosciences, exkurzní průvodci, konferenční sborníky aj.).
Odkaz: http://www.geologickaspolecnost.cz/

Eminent

Anotace:Nakladatleství má velký záber témat jimiž se zabývá. Nechybí mezi nimi české průvodce, cestopisy z cizích zemí, České zámky a jiné památky a podzmení části Česka. Některé knihy jsou i v cizojazyčné verzi.
Odkaz:www.eminent.cz

Geodézie ČS. a. s.

Anotace:Zabývá se tvorbou kartografických produktů jak v edicích(atlasy a mapy všeho druhu) tak i zákaznické tvorbě. Tvoří také nástěnné a panoramatické mapy.
Odkaz:www.geodezie.cz

Granit s. r. o.

Anotace:Nakladatství zabývající se púvodní i překladovou naučnou literaturou a litaraturou pro volný čas. Vydává také průvodce a mineralogické publikace.
Odkaz:www.granit-publishing.cz

GeoBohemia, spol. s r.o.

Anotace: Menší vydavatelství zaměřující se na běžné noviny a časopisy, ale mimo jiné vydávající časopis Země světa.
Odkaz: http://www.zemesveta.cz/

Jesenické Nakladatelství(JENA)

Anotace:Nakladatelství se zabývá kartogarfickými a grafickými pracemi. Vydává turistické mapy, cykloturistické, turistické a lyžařské průvodce, panoramatické mapy, plány měst.
Odkaz:www.jenasumperk.cz

JOTA

Anotace:Velké a už 2l et staré české nakladatelství. Rozsah vydávaných témat je opravdu velký. Mezi knihami jsou i průvodce po cizích zemích, jako je Vietnam, Norsko či Peru. Odkaz:www.jota.cz

KARTOGRAFIE Praha a. s.

Anotace:Kartografické nakladatelství vydávající mapy, atlasy světa, autoatlasy a automapy ČR, turistické a cykloturistické mapy, turistické průvodce, průvodce po České republice, průvodce po zahraničí, nástěnné mapy, školní mapy, zeměpisné a dějepisné školní atlasy. V roce 2014 uběhlo 60 let od jeho vzniku. Odkaz:www.kartografie.cz

Marco polo

Anotace: Nakladatelství vydávající hlavně cestovní průvodce, mapy a atlasy. Zdejší pobočka funguje více jak 25 let. Publikace jsou pod značkami Marco polo a Dumont.
Odkaz: http://eshop.mairs.cz/o-nas/

Nakladatelství Baset

Anotace:Nakladatelství do svého plánu zařadilo ediční projekt Krajina a lidé, jehož tématem jsou české, moravské, slezské a slovenské hory, pohoří a další krajinné útvary. Na vzniku každého svazku se podílí řada odborníků ze všech vědních oborů a z větší části přímo z daného regionu. Jsou zde ale i obrazové publikace krajin z jiných částí světa.
Odkaz:http://www.baset.cz/

Nakladatelství České geografické společnosti, spol. s r.o.

Anotace: Nakladatelstvví vydávající učebnice a pracovní sešity zahrnující veškeré učivo zeměpisu předepsané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP).
Odkaz: http://www.ncgs.cz/

Nakladatelství P3K, spol. s r.o.

Anotace: Nakladatelství, jehož edice se tematicky zaměřuje na judaika, knihy o historii 20. století a knihy s geografickou tematikou, odborné a populárně naučné publikace. Poskytuje též vydavatelský servis.
Odkaz: http://p3k.cz/index.html

Springwinter, spol. s r.o.

Anotace: Společnost zaměřující se na vydavatelskou činnost. Kromě časopisu FOTO publikuje dále časopis GEOBUSINESS - odborný populárně-naučný časopis a web věnovaný geoinformačním technologiím a jejich využívání v praxi v řadě oborů.
Odkaz: http://www.springwinter.cz/

Těžební unie

Anotace: Od roku 1994 vydává oficiálně Těžební unie odborný časopis, v současné době pod názvem Minerální suroviny. Zabývá se problematikou těžby, zpracováním a zušlechtěním stavebních materiálů v České republice, Slovenské republice a Polsku.
Odkaz: http://www.tezebni-unie.cz/index.php/tezebni-unie/o-unii

Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.

Anotace: Firma Vodní zdroje Chrudim navazuje na působení hydrogeologického oddělení podniku Vodní zdroje Praha – závodu Bylany. Podnikají ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí. Firma Vodní zdroje Chrudim vydává každý rok jako novoročenku grafický list Ludmily Jandové. Na listu je vždy vyobrazen světec, který má nějakou spojitost s vodou.
Odkaz: http://www.vz.cz/index.htm