George Boole

George Boole (2. listopad 1815 - 8. prosinec 1864) byl anglický matematik, pedagog, filozof a logik. Pracoval v oborech diferenciálních rovnic a algebraické logiky, nejznámější je pro autorství knihy The Laws of Thought (1854), která obsahuje Booleovskou algebru. Booleova logika položila základy informačnímu věku. Boole tvrdil, že:

"V teorii pravděpodobnosti nemůže být sestavena žádná obecná metoda pro řešení otázek, která explicitně nerozpoznává nejen speciální číselné základy vědy, ale také univerzalní zákony myšlení, které jsou základem všeho dokazování, a které, jakkoli jsou k jejich podstatě, jsou alespoň matematické vzhledem k jejich formě."


George Boole

Život

Boole se narodil v Lincolnshire v Anglii. Je synem obuvníka, Johna Boolea, a matky Anny Joyce. Už v útlém věku, konkrétně v 16 letech, se stal živitelem rodiny, když přijal pozici učitele v Doncastru.

Boole docházel do místního mechanického institutu, který byl založen roku 1833. Edward Bromhead, který se znal s otcem George Boola, pomáhal Georgovi s knihami matematiky.

V devatenácti letech si Boole úspěšně založil vlastní školu v Lincolnu, o čtyři roky později převzal Hallovu akademii ve Waddingtonu, kam se také odstěhoval. V roce 1840 se přestěhoval zpět do Lincolnu, kde vedl internátní školu.[1]

Od roku 1838 si Boole dělal kontakty mezi britskými akademickými matematiky, studoval algebru v podobě symbolických metod, jelikož byly rozpoznány právě v této době, a začal vydávat články o výzkumech.

Boole byl jako matematik rozpoznán roku 1849, kdy se stal prvním profesorem matematiky na Queen's College v Corku (dnes University College Cork) v Irsku. Zde také potkal svou budoucí ženu, Mary Everest, v roce 1850, která byla na univerzitě navštívit strýce - profesora řečtiny. Vzali se roku 1855, měli spolu pět dcer - Mary Lucy Margaret, Margaret, Alicia, Lucy, Ethel.[2]

Zemřel v prosinci 1894, kdy šel v silném dešti z domu na univerzitu, která byla vzdálená tři míle, a poté v vyučoval v mokrých šatech. Brzy onemocněl. Manželka ho neustále polévala studenou vodou a tím jeho stavu nepomohla - zemřel 8 prosince.[3]

Ocenění

Boole byl oceněn medailí Keith Královské společnosti v Edinburghu v roce 1855 a v roce 1857. Přijal čestné tituly LL.D. od univerzit v Dublinu a Oxfordu.[4]

Odkazy

Reference

  1. HILL, Francis. Victorian Lincoln. 1. New York: Cambridge University Press, 1974, s. 149. ISBN 0521203341.
  2. George Boole. In: Wikipedia [online]. [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Boole
  3. Have a look inside the home of UCC maths professor George Boole. Irish Examiner [online]. 2015 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.irishexaminer.com/property/features/have-a-look-inside-the-home-of-ucc-maths-professor-george-boole-336830.html
  4. GRATTAN-GUINNESS, Ivor. The search for mathematical roots 1870-1940: logics, set theories and the foundations of mathematics from cantor through Russell to Gödel. Oxford: Princeton University Press, 2000, xiv, 690 s. ISBN 06-910-5858-X.