George Kingsley Zipf

George Kingsley Zipf (1902-1950) byl americký lingvista a filolog, německého původu, který se proslavil svým v té době nezvyklým přístupem k jazykovědě. Ačkoliv nebyl první, kdo se začal zabývat kvantitativní lingvistikou, byl tím, kdo tomuto oboru přinesl mnoho důležitých zjištění. Podařilo se mu odhalit dynamický rys jazyka, a tak definovat rank-frequency laws neboli Zipfovy zákony.[1]

George Kingsley Zipf (1917)

Biografie

G. K. Zipf se narodil ve městě Freeport, Illinois v USA dne 7. ledna 1902. Zde navštěvoval také střední školu, kde již byly patrné Zipfovy schopnosti. Získal zde zlatý diplom za excelentní studijní výsledky. Následně byl přijat na Harvardovu Univerzitu, kterou dokončil roku 1924 taktéž s výborným prospěchem. Po promocích ještě strávil rok na Německé univerzitě v Berlíně a Bonnu. Po návratu zpět do Ameriky, se svou desertační prací Relative Frequency as a Determinant of Phonetic Change získal titul PhD, a začal na této univerzitě vyučovat německý jazyk.

Během 2. světové války byl požádán, aby se přestěhoval do Washingtonu, a začal zde pracovat pro armádu, ale tuto nabídku odmítl a zůstal vyučovat na Harvardu.

Jeho žena, Joyce Waters Brown, původem z Websteru, Massachusetts, se narodila 20. června roku 1931. Joyce a George se seznámili na Harvardově univerzitě, a měli spolu čtyři děti, prvního Roberta, následně Katharine, Joyce a Henryho jako posledního. Po svatbě Zipfovi krátce žili v americkém Cambridgi, a poté se přestěhovali do Duxbury. V září roku 1943 se všichni společně naposledy stěhovali do Newtonu.

George Kingsley Zipf pokračoval se svou prací a dále přednášel na Harvardově Univerzitě až do své smrti. Doktoři objevili u Zipfa rakovinu, kterou se pokoušeli operací v červnu roku 1950 odstranit, ale neúspěšně. Zipf se po měsíci stráveném v nemocnici vrátil domů, kde 25. září 1950 zemřel ve věku 42 let.[2]

Práce

Zipfova vědecká činnost se vyznačuje interdisciplinaritou. Své myšlenky a ideje přenesl do různých oblastí, jakými jsou například geografie osídlení, ekonomie, psychologie nebo sociologie. V první řadě byl jazykovědecem, jež většinou publikoval v psychologických časopisech a je citován přibližně ve 20 vědeckých disciplínách.[3]

Zipfův zákon

Nicméně jeho největší přínos vědě bylo definování Zipfových zákonů, které jsou víceméně univerzální a platící pro každý text i jazyk. Zjednodušeně řečeno nám Zipfovy zákony říkají že:

Druhé nejpoužívanější slovo v textu se objeví v tomtéž textu zhruba o ½ méně častěji než první nejpoužívanější.

Třetí nejpoužívanější slovo v textu se objeví v tomtéž textu zhruba o méně častěji než to první nejpoužívanější.

Výskyt čtvrtého nejpoužívanějšího slova je ¼ výskytu toho prvního.

A tak dále až k těm nejméně používaným.

Tento zákon Zipf ověřoval na různých typech textu, například i na Odysseovi od Jamese Joyce. Později bylo dokázáno, že tyto zákony platí i pro starobylé jazyky a texty. Dokonce i pro ty, které se zatím nepodařilo ani přeložit. Nicméně tento zákon je aplikovatelný nejenom v jazykovědě ale například i na počet obyvatel ve městech, v intenzitách slunečních erupcí, návštěvnosti webových stránek a spousty dalších možnostech. [3][4]

Více naleznete v článku Zipfovy zákony.

Bibliografie


George Kingsley Zipf:

  • Selected Studies of the Principle of Relative Frequency in Language (1932)
  • The Psycho-Biology of Language (1935)
  • National unity and disunity (1941)
  • The P1 P2/D Hypothesis: On the Intercity Movement of Persons. American Sociological Review (1946)
  • Human behavior and the principle of least effort (1949)[1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 George Kingsley Zipf. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kingsley_Zipf
  2. PRÜN, Claudia a Robert ZIPF. Biographical notes on G. K. Zipf. Glottometrics [online]. 2002, Vol. 3, s. 1-10. [cit. 2016-10-31] ISSN 1617-8351. Dostupné z http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/libreria/Glottometrics-zipf.pdf
  3. 3,0 3,1 George Kingsley Zipf. In: Wiki.knihovna.cz [online]. naposledy editováno 17. 5. 2012 [cit. 2016-10-31]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/George_Kingsley_Zipf
  4. Vsauce. The Zipf Mystery. In: Youtube [online] 2015. Dostupné také z: https://www.youtube.com/watch?v=fCn8zs912OE

Externí odkazy

https://www.youtube.com/watch?v=fCn8zs912OE

Klíčová slova

Zipfovy zákony, jazykověda, kvantitativní ligvistika