GreyNet

GreyNet, v nezkrácené podobě Grey Literature Network Service, je [1]nevládní nevýdělečná mezinárodní organizace budující celosvětovou síť organizací zabývajících se šedou literaturou. Její hlavní sídlo je v Amsterdamu v Nizozemí. Cílem GreyNet je usnadnit dialog, výzkum a komunikaci mezi lidmi a organizacemi v oblasti šedé literatury. Založena byla roku 1992 Dominicem Faracem. V roce 1998 se GreyNet stala dceřinou společností MCB University Press. Od roku 2003 se o její chod stará společnost TextRelease. Grey Literature Network Service se věnuje výzkumu, publikaci, otevřenému přístupu a vzdělávání v oblasti šedé literatury.

Společnost byla založena v roce 1992 a jejími zakládajícími členy jsou Britská knihovna, Národní institut vědeckých a technických informací (Francie) a Newyorská akademie medicíny. V roce 2011 GreyNet vytvořil diskusní skupinu na sociální síti LinkedIn pro profesionály z oboru.

Hlavní aktivitou společnosti GreyNet je pořádání Mezinárodní konference pro šedou literaturu (International Conference on Grey Literature). Organizací těchto konferencí je pověřena společnost TextRelease.V prosinci roku 2015 se uskuteční již 17. ročník konference, a to v Amsterdamu.

V roce 2014 proběhlo k pozměnění struktury organizace. Nová struktura, která vznikla na základě deklarace z Pisy, má čtyři pracovní výbory, kterými jsou: Výbor pro výzkum a vývoj, Výbor pro open access, Výbor pro publikování a komunikaci a Výbor pro výchovu a vzdělávání.

Členové GreyNetu

 • Data Archiving and Networked Services (Nizozemsko)
 • Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Slovenská republika)
 • Institute of Information Science and Technologies (Itálie)
 • Nuclear Information Section of the International Atomic Energy Agency (Rakousko)
 • FEDLINK Knihovny Kongresu (USA)
 • New York Academy of Medicine (USA)
 • EBSCO Publishing (USA)
 • Institute for Scientific and Technical Information (Francie)
 • Národní technická knihovna (Česká republika)
 • Korea Institute of Science and Technology Information (Jižní Korea)

Publikace

GreyNet Newsletter (ISSN 1877-6035)

Tato sériová publikace se snaží držet krok informačních profesionálů s vývojem v oblasti šedé literatury. Čtvrtletní zpravodaj předkládá novinky v informačních zdrojích organizace Greynet se zvláštním důrazem na mezinárodní konference International Conference on Grey Literature. GreyNet Newsletter je licencována EBSCO Publishing a je také přístupná prostřednictvím full-textové databáze Information Science & Technology Abstracts (LISTA-FT).

Grey Journal (ISSN 1574-1796)

Grey Journal je časopis pro komunitu šedé literatury. Překračuje kontinenty, spojuje obory a odvětví veřejné i soukromé. Grey Journal se zabývá nejen tématem šedé literatury, ale také je to sám o sobě typ dokumentu, který je klasifikován jako šedá literatura. To znamená, že je podobný takovým dokumentům jako je například sborník, zprávy, pracovní dokumenty, atd. Grey Journal je zaměřen na vysoké školy a školy knihovnických a informačních studií. Je primárně určen informačním pracovníkům, kteří vytvářejí, publikují, zpracovávají, spravují, šíří a šedou literaturu a pracují s ní, např. výzkumníci, editoři, knihovníci, archiváři, novináři, zprostředkovatelé, atd.

Conference Proceedings on Grey Literature (ISSN 1386-2316)

Jedná se o sborníky, jež shrnují dění na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature). Sborníky zahrnují program konferencí i veškeré přednesené práce, které po sobě jdou ve stejném pořadí, ve kterém byly odpřednášeny na konferenci.

Grey Literature in Library and Information Studies (ISBN 978-3-598-11793-0)

Monografie vydaná v roce 2010. Toto dílo v sobě skýtá výzkum zaměřený na poptávku a nabídku šedé literatury. Autory publikace jsou profesoři a studenti vysokých a středních škol se zaměřením na knihovnictví a informační vědu.

Výzkum a vzdělání

GreyNet je zapojen ve výzkumu, publikaci, open accessu a vzdělávání v oblasti šedé literatury. Kurzy a školení musí být k dispozici nejen instruktorům a studentům škol a univerzit knihovnictví a informatiky, ale i jiným odborníkům.

V posledních letech zaujal GreyNet aktivní roli v rozvoji studijních programů a výuky. Z příkladů takových iniciativ můžeme uvést:

 • Workshopy a semináře - zaměřené na produkci, publikaci, přístup a vyhledávání šedé literatury
 • Program dálkového studia - bakalářský akreditovaný kurz zaměřený na šedou literaturu
 • Cyklus přednášek s různými hosty - přednášky o šedé literatuře pro magisterské studenty
 • Prezentace na schůzích a akcích - přednášky a prezentace na témata související s šedou literaturou

Odkazy

Reference

 1. NUŠL

Použité zdroje

PFEIFEROVÁ, Martina. Grey literature ve světě. STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA. Národní úložiště šedé literatury [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/images/GL_ve_svete_text.pdf

Mezinárodní spolupráce. STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA. Národní úložiště šedé literatury [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/index.php/Mezinarodni_spoluprace

Sixteenth International Conference on Grey Literature. Institucionální digitální repozitář: studijní knihovna pro výzkum vývoje NTK [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://repozitar.techlib.cz/record/875/files/idr-875_1.pdf

Grey Literature Network Service. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_Literature_Network_Service

Grey Literature Network Service [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: www.greynet.org