Harold Borko

Harold Borko (4.2. 1922) byl jedním z hlavních průkopníků celé informační vědy. Jako první definoval samotný pojem „informační věda“ v jedné ze svých esejí. Jeho práce představovala jeden ze základních kamenů při rozvoji odvětví souvisejících s vyhledáváním a ukládáním informací, informačními sítěmi a analýzou systémů. Od roku 1966 byl profesorem na UCLA (University of California, Los Angeles)[1]

Život

Harold Borko se narodil 4.2. 1922 v New Yorku (USA). V letech 1942-1946 odsloužil svou vojenskou službu během druhé světové války. Rok po návratu do vlasti se oženil s Hannah Levin a měl s ní dvě děti, syna Martyho a dceru Hildu. Roku 1948 dosáhl bakalářského titulu na UCLA, obor psychologie. O čtyři roky později získal ve stejném oboru také doktorát na University of Southern California. V začátku padesátých letech pracoval především pro armádu jako psycholog, roku 1956 získal pracovní pozici sociologa ve společnosti System Development Corporation, což je firma označována jako nejstarší softwarová společnost na světě. Roku 1966 se Harold Borko stal prezidentem Americké asociace informačních věd. Roku 1968, kdy začal učit na UCLA na plný úvazek, napsal průlomovou esej definující informační vědu. Esej nesla název „Information Science: What is It?“. Roku 1988 byl na UCLA oceněn jako nejlepší učitel informační vědy. Roku 1994 byl oceněn cenou Award of Merit[2], což je v sociologickém oboru nejvyšší pocta. 7.4. 2012 Harold Borko zemřel ve svém domě v Santa Monice ve věku 90 let.

Dílo

Kromě již zmíněné eseje „Information Science: What is It?“ je Harold Borko autorem řady článků a odborných publikací. Mezi jeho nejvýznamější díla rozhodně patří Abstracting Concepts and Methods[3] a Indexing Concepts and Methods[4]. Ve svých pracích se zabývá především tématy vyhledávání informací a automatické zpracování jazyka.

Definice informační vědy dle H. Borka :

„Informační věda je takový obor, který studuje vlastnosti a chování informace, síly ovládající informační tok a způsoby zpracování informace pro její optimální zpřístupnění a využitelnost. Zabývá se soustavou poznatků souvisejících se vznikem, shromažďováním, organizací, ukládáním, vyhledáváním, interpretací, přenosem, zpracováním a využitím informace."

Harold Borko se rovněž také snažil zdokonalovat způsob efektivního vyhledávání v katalozích a databázích. Jeho metoda spočívala v propojení time-share PC katodovou trubicí s automatickým psacím strojem, což sloužilo k zobrazování titulů a porovnávání různých metod indexování.

Publikace

Abstracting Concepts and Methods (1975)

Indexing Concepts and Methods

Information Science: What is It? (1968)

Automated Language Processing

Computer Application in the Behavioral Sciences

Computers and the Problems of Society

Targets for Research in Library Education

Odkazy

Reference

  1. BORKO, Harold. UCLA Ed & IS [online]. [cit. 2016-01-06]. Dostupné z:https://ampersand.gseis.ucla.edu/harold-borko-1922-2012-professor-pioneered-information-studies-at-ucla/
  2. Award of Merit. Asis & T [online]. [cit. 2016-01-06]. Dostupné z:https://www.asis.org/awards/awardofmerit.html
  3. BORKO, Harold a Charles L BERNIER. Abstracting concepts and methods. New York: Academic Press, 1975, x, 250 p. Library and information science (New York, N.Y.). ISBN 0121186504..
  4. BORKO, Harold a Charles L BERNIER. Indexing concepts and methods. New York: Academic Press, 1978, x, 261 p. Library and information science (New York, N.Y.). ISBN 0121186601

Literatura, citace a odkazy

Klíčová slova

informační věda, indexování, databáze