Hebbovské učení

Hebbovské učení vychází z práce D. O. Hebba, ze které vyplívá, že pokud jsou dva neurony současně aktivní, měli by mít vyšší stupeň vzájemné interakce než neurony, jejichž aktivita korelaci nevykazuje. V takovém případě by jejich vzájemná interakce měla být buď nulová, nebo velmi malá[1]. To v praxi znamená, že synapse mezi neurony je posílena, pokud aktivita vstupního neuronu často vede k aktivitě neuronu na výstupní straně synapse[2].

Odkazy

Reference

  1. Mrázová I. (2014). Neuronové sítě. Prezentace k přednášce k předmětu Neuronové sítě (NAIL002), 22-29. Dostupné z: http://ksvi.mff.cuni.cz/~mraz/nn/Neuronove_Site_Prednaska_AM.pdf
  2. Hebb, D. O. (1949). The Organization of Behavior. New York: Wiley & Sons.

Další literatura

  • Caporale, N., Dan, Y. (2008). Spike timing-dependent plasticity: a Hebbian learning rule. Annual Review of Neuroscience 31: 25–46.
  • Allport, D. A. (1985). Distributed memory, modular systems and dysphasia. Current Perspectives in Dysphasia. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 0-443-03039-1.
  • Hebb, D. O. (1961). Distinctive features of learning in the higher animal. Brain Mechanisms and Learning. London: Oxford University Press.
  • Hebb, D. O. (1940). Human Behavior After Extensive Bilateral Removal from the Frontal Lobes. Archives of Neurology and Psychiatry 44 (2): 421–438. doi: 10.1001/archneurpsyc.1940.02280080181011.
  • Bishop, C.M. (1995). Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-853849-9.
  • Paulsen, O., Sejnowski, T. J. (2000). Natural patterns of activity and long-term synaptic plasticity. Current Opinion in Neurobiology 10 (2): 172–179. doi: 10.1016/S0959-4388(00)00076-3.
Plume pen w.svg Tento článek je pahýl. Neobsahuje dostatečné množství informací o daném tématu či jej neprobírá do dostačující hloubky. Bude-li to možné, rozšiřte tento článek o další relevantní informace.