Henenu

Henenu byl královským správcem doby Mentuhotepa II. Měl také titul „představený rohu, kopyta, pera a váhy“, vedl výpravu do Libanonu pro cedrové dřevo.