Hieratika

Hieratika je kurzivní verze hierogyfického písma, jíž se psalo především na papyrus, zatímco hieroglyfy byly určeny především k zaznamenávání monumentálních nápisů v kameni.[1] Výjimku tvoří náboženské texty, které jsou často i na papyrech psány pomocí hieroglyfů.

V hieratice odpovídá jeden znak jednomu znaku hieroglyfického písma, případně se mohou objevovat ligatury.


Reference

  1. Allen, James P. 2010 : "Middle Egyptian: an introduction to the language and culture of hieroglyphs", 2nd ed., rev. Cambridge: Cambridge University Press, s. 6