Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI

HCI (Human-computer interaction) v českém překladu interakce člověk - počítač je nový obor, který se zajímá o komunikaci člověka a počítače. Tento obor studuje analýzu návrhu, vyhodnocování a zavádění interaktivních výpočetních systémů používaných lidmi a jevů, které interakci doprovázejí.

Skládá se ze tří částí: jedinec, počítač a způsob, jakým dohromady spolupracují. Vědci v oboru HCI sledují metody, jakými lidé interagují s počítači a konstrukčními technologiemi, které umožňují interakci lidí s počítači v nových směrech. Jako oblast výzkumu se HCI nachází v několika oborech jako počítačové vědy, sociologie, psychologie, mediální studia, design a další.[1]

Časopisy

Mezi časopisy, které se tímto oborem zabývají patří například:

 • IEEE Transactions on Vehicular Technology: Tento měsíčník se věnuje publikaci recenzovaných originálních příspěvků z oblasti výzkumu teorie a praxe elektrických a elektronických technologií ve vozidlech a vozidlových systémech.
 • Journal of the ACM: Vědecký časopis, který pokrývá počítačové vědy obecně, zejména teorii.

Konference

V oboru HCI se koná pravidelně několik konferencí. A to jak na světové, evropské a české úrovni. Mezi ty nejznámější patří:

 • Assets: Mezinárodní konference ACM o počítačích a přístupnosti
 • MobileHCI: Mezinárodní konference o interakci člověk-počítač s mobilními zařízeními a službami.
 • OzCHI: Australská konference o interakci člověk-počítač.
 • HCII: Mezinárodní interakce člověk-počítač.[2]

Pracoviště

Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu je pracovišť hned několik po celém světě.

Mezi ty některé patří:

 • Southern Michigan Northern Ohio Local Special Interest Group in Computer Human Interaction (USA)
 • Norwegian Computer Society HCI SIG (Norsko)
 • ACM SIGCHI (USA)

Představitelé

 • Jen Golbeck: Byla ředitelkou laboratoře HCI na univerzitě v Marylandu. Vydala již několik knih. Ve své práci se zabývá často výpočetní analýzou sociálních sítí.
 • Stuart K. Card: Je považován za jednoho ze zakladatelů HCI. Získal za svou práci několik ocenění. Napsal několik knih, přes 70 článků a vlastní 22 patentů.

Odkazy

Reference

 1. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction https://cs.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction ]
 2. Top Conferences for Human Computer Interaction [online]. [cit. 2019-2-11]. Dostupné z: http://www.guide2research.com/topconf/human-computer-interaction

Použitá literatura

Klíčová slova

HCI, počítač, interakce, virtuální realita, uživatel, komunikace