Hra v předškolním období

  • hra je především kooperativní
  • je to popisováno jako období hry
  • musí se mu dát možnost spontánní hry, aby si hrálo tehdy a jak chce, spontánní hra zastupuje dítěti realitu, to jak si hraje předpovídá pozdější pracovní schopnosti, zpracovává si tak informace, musí mít možnost být samo když chce, když dostane nějaké nové podněty, tak vyhledává samotu, aby si to v klidu zpracovalo → potřeba pro zdravý psychický vývoj, jinak komplikace a nežádoucí důsledky (nedovede se pak např. soustředit)
  • se stylem jeho hry koresponduje, jak bude šikovné a pracovně orientované
  • potřebuje pro svou hru ostatní – když nemá po ruce děti, chce si hrát i s dospělými
  • hra a to jak vypadá je dáno rozvojem řeči (ve 2 letech, když ještě řeč není rozvinutá budou děti asi těžko kooperovat)

Zdroje