Indie

< Zpět na National information infrastructure initiatives: vision and policy design

Indie je jedna z rozvojových zemích, která začala na začátku 90. let s radikálními reformami, které měly zlepšit stav národní ekonomiky. Iniciativy v oblasti telekomunikací a informatiky vedly ke změnám ve společnosti. Rozpad státních monopolů, růst konkurence a soukromých investic měl vliv na cenu hovoru a obsah tv programů.


Telekomunikace

1985

V roce 1985 dochází k první velké reformě. Telekomunikační služby jsou odděleny od poštovního úřadu, vzniká ministerstvo komunikací a telekomunikační komise.


1986

O rok později vzniká společností Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL) a Videsh Sanchar Nigam Ltd. (VSNL). Tvorba zákonů je komplikovaná kvůli vlivu ministerstva komunikace a telekomunikační komise a také zájmům ministrů, ministerstvu financí a parlamentu.


1993

Ukazuje se, že bez výrazných změn v komunikační a informační infrastruktuře, Indie nebude schopná se integrovat do globální ekonomiky.


1994

Indie začíná zaostávat za státy jako je Argentina, Chile a Malaysie, ve kterých došlo k liberalizaci nebo privatizace na trhu. Pozadu je také za Čínou, kde vláda investovala velké částky do rozvoje telekomunikační infrastrukury. Indická vláda zavádí reformy, jejichž cílem je vybudování národní informační infrastruktury, která má podpořit konkurenceschopnost Indie v globální ekonomice. Z důvodu absence finančních prostředků nedošlo k privatizaci státních telekomunikačních podniků, ale zákon umožnil soukromým firmám konkurovat národním podnikům.


1995

Jsou zavedeny první mobilní telekomunikační služby, které jsou k dispozici v Delhi, Bombayi a Calcutte. V té samé době je v Číně jíž 3 000 000 uživatelů mobílních služeb. VSNL začíná s poskytováním internetového připojení, které bylo dříve dostupné hlavně pro vývojáře a výzkumné či vzdělávací organizace používající The Educational and Research network – ERNET (počítačová síť na lokální úrovni).


V Indii začínají vznikat i knihovnické sítě:

- BONET (Bombay)

- DELNET (Delhi)

- CALIBNET (Calcutta)


Oblast informatiky

Oblasti informatiky se v Indii dostalo větší pozornosti než telekomunikacím. Indie se může pyšnit rozvinutou produkcí počítačového hardwaru a je konkurenceschopná v oblasti vývoje softwaru. V 60. a 70. letech 20. století je Indie závislá na mezinárodních korporacích, ale díky liberálním zákonům a opatřením poskytující hardwarovým a softwarovým firmám například daňové výhody se v 90. letech počítačový průmysl začíná rychle rozvíjet. V 80. letech 20. století si zahraniční firmy začínají všímat levné a zároveň kvalitní pracovní sily v oblasti vývoje softwaru.


1984

Zákon umožňuje import počítačových součástek, což znamená zvýšení počtu hardwarových firem v soukromém sektoru a tímto nárůst počtu osobních počítačů.


1986

Nový zákon povoluje firmám import zahraničních vývojářských nástrojů, které umožnily vývoj softwaru na světové úrovní.


1991

Liberální reformy od premiéra Rao, mají zavést méně regulace, povolit investice zahraničních firem a umožnit jejich vstup na indický trh a tím i růst konkurence. Založení státní agentury STP (Software technology park) umožňuje vývoj a následně export softwaru či služeb (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Technology_Parks_of_India)


1989 až 1996

Indie zaznamenává obrovský růst v oblasti vývoje softwaru.


1995

V Indii existuje kolem sedmi set softwarových firem, které zaměstnávají více než 125 000 lidí. V průběhu 90. let začíná být populární outsoursing softwarového vývoje právě do Indie a to díky zvyšující se kvalitě softwarových firem a nízkým cenám. Silné zaměření na export zpomalilo vývoj domácího softwarového trhu. Většina indických uživatelů mnoho let očekávala, že k hardwaru patří automaticky i software zdarma. Indie se tak potýkala s velkou mírou softwarového pirátství.


Média / tv vysílání

Až do začátku 90. let má televizní vysílání pod kontrolou Státní monopol Doordashan.


1995

Televizor vlastní 46 milionů indických domácností, což z Indie dělá druhý největší trh v Asii. Dochází ke zrušení monopolu Doordashan vrchním soudem a je založena India Broadcasting Authority (IBA). IBA reguluje reklamu a obsah programů, uděluje licence. Zároveň dochází k nástupu satelitního vysílání a oživení vysílání statní stanice Doordashan - začíná vysílat na 13. kanálech (MTV, filmový kanál apod.)


Vliv NII na ekonomický růst a zaměstnanost

Vývoj národní informační infrastruktury měl positivní vliv na zaměstnanost. Indie disponuje velkým množstvím anglicky mluvících IT profesionálů. V období 1990 - 1994 vzrůstající zaměstnanost v IT sektoru a více než 25000 zaměstnaných v telekomunikačním sektoru. I přes vysoké ceny telefonních služeb (problém pro malé a středně velké podniky) došlo v 90. letech 20. století k výraznému ekonomickému růstu.