Inenek-inti

Inenek-inti (též přepisováno jako Inenek-intej) žila v době 6.dynastie a byla manželkou panovníka Pepiho I..[1]

Pohřební komplex

Inenek-Inti byla pohřbena u pyramidového komplexu Pepiho I., podobně jako další manželky tohoto faraona. Stejně tak se zde nacházel i zádušní chrám, před jehož východní stranou byla umístěna obětní síň. U jihovýchodního rohu se nacházela kultovní pyramida.[2]

Reference

  1. Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.
  2. Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.

Literatura

Berger-El-Naggar, C. 2005 : Cultes de reines et cultes privés dans le cimetière de la famille royale de Pépy Ier. In Pantalacci, Laure and Catherine Berger-El-Naggar (eds), Des Néferkarê aux Montouhotep: travaux archéologiques en cours sur la fin de la VIe dynastie et la première période intermédiaire; actes du colloque CNRS-Université Lumière-Lyon 2, tenu le 5-7 juillet 2001, 15-29. Lyon; Paris: Maison de l'Orient et de la Méditerranée; de Boccard.

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Lehner,M. 1997 : The Complete Pyramid, Thames and Hudson.

Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.


Portály: Egyptologie