Infografika

Svět je plný informací, jejich objem se neustále zvětšuje, staré se aktualizují, jiné stagnují a jen malé procento jich mizí v propadlišti dějin. Podle průzkumů se každoročně objem informací ve světě elektroniky zdvojnásobí [1]. Vzhledem k objemu elektronických informací vznikají nové trendy v jejich zpracování, například relativně nový obor v IT zvaný Big Data.
Ruku v ruce s tím se zvyšuje i počet informací, které musí přijímat člověk jako jednotlivec. Nutnost data jakkoliv vizualizovat vznikla již v 18. století, zakladatelem teorie grafů je Leonhard Euler, zakladatel teorie grafů[2].
Infografika nám pomáhá vizualizovat různorodé informace stručně a jasně. Navíc je její forma pro čtenáře lákavá a poutavá. Infografika dokáže kvalitně zobrazit tiskové zprávy, novinky na trhu nebo zajímavá data [3].

Co je to tedy inforgrafika

Infografika je obrázek v dostatečné kvalitě pro zobrazení či tisk. Nemusí mít normovaný formát (A3, A4, ...). Jedná se tedy o grafické ztvárnění dat, informací, značek nebo map. Infografika tedy patří do takzvané augmentativní a alternativní komunikace.
Hlavní myšlenkou infografiky je zobrazovat informace zjednodušeně, pomocí symbolů, piktogramů a ilustrací. To vše pro výrazně jednodušší pochopení předávaných dat.
Relativně mladý pojem infografiky má kořeny starší, již dlouho se můžeme setkat s informační grafikou například u dopravních značek nebo jiných, dobře známých, symbolů (například symbol pro toalety či symboly v mapách) [4].

Historie infografiky

První infografikou byly piktogramy, které vymyslel Otto Neurath v první třetině 20. století. Kromě sady základních piktogramů vytvořil i soupis pravidel pro tvorbu dalších.

1964

Prvním velkým užitím piktogramů bylay Olympijské hry v Tokiu, zde dvojice autorů M. Katzumie a Y. Yamashita vytvořila piktogramy pro celé olympijské hry.

1972

Dalším milníkem bylo vytvoření sady piktogramů s panáčkem od Otl Aichlera pro XX. Olympijské hry v Mnichově. Jeho panáček se až do dnešní doby užívá na veřejných označeních. Ve stejném roce byla vyslána i sonda Pioneer 1 (1973 i Pioneer 2), která obsahovala informace a údaje pro snadnější poznání naší civilizace pro civilizace cizí, vše znázorněno mimo jiné právě i piktogramy.

Současnost

V současné době se tedy piktogramy a informační grafika rozšířila o infografiku a to hlavně s rozvojem internetu. Největší rozmach infografiky pak prožívají sociální sítě, dokonce na sociálních sítích vznikají specializované stránky, které vydávají jako svůj obsah pouze infografiku.

Příklad stránek na sociálních sítích které užívají síly infografiky

Zdroj: [5]

Formy infografiky

Infografika může mít tři specifické formy, od jednoduché statické, přes animovanou až po interaktivní, každá z těchto forem má své výhody i nevýhody.[6]

Statická infografika

Statická infografika je formě velkého obrázku, umí znázorňovat pouze data a informace s využitím symbolů, piktogramů, grafů a textu. Velmi zajímavě pak infografiku využívá například Moravská zemská knihovna v Brně v některých svých novinkách. Infografiku pro zvýšení prodeje využívají i některé elektronické obchody. Statická infografika je stručná a značně zvyšuje orientaci ve velkém množství dat. Velmi zajímavým článkem k infografice roku 2015 je 11 of the Best Infographic Designs of 2015, obsahuje, dle autora, nejlepší infografiky za rok 2015.[7]

Animovaná infografika

Animace může obohatit statickou infografiku o body zájmu, zvýrazní tak data, která by měla být pro čtenáře důležitá, nebo hrozí její přehlédnutí. Taková infografika může ale při přílišné animaci vyvolati i rušení čtenáře, který se pak bude soustředit více na animaci samotnou. Příkladem animace může být například zvětšování a zmenšování piktogramu, u které jsou uvedena důležitá data. Animace však nemusí zůstat jen i animování jednoduchých prvků, velmi populární je i videoinfografika. Velmi hezkým příkladem je pak jedno video na Youtube - "The Best Animated Infographics of The World" [8].

Interaktivní infografika

Jedná se o bezesporu nejzajímavější formu infografiky. Krom animace či videosekvencí obsahuje i interaktivní prvky, tlačítka či balónkové tipy. Každý interaktví prvek pak může zobrazovat dodatečné informace, odemykat další interaktivní prvek či spouštět animaci.
Zajímavým příkladem takové grafiky je pak článek Interaktivní infografika: Jak značky používají Vine[9].

Odkazy

Reference

  1. Objem dat na světě se každé dva roky více než zdvojnásobí [online]. Server cloud.cz: cloud.cz [cit. 2016-1-8]. Dostupné z: http://www.cloud.cz/tiskove-zpravy/176-objem-dat-na-svt-se-kade-dva-roky-vice-ne-zdvojnasobi.html
  2. Historie teorie grafů « Úvod « Teorie grafů [online]. [cit. 2016-1-8]. Dostupné z: http://teorie-grafu.cz/uvod/historie.php
  3. Co to je infografika a v čem vám pomůže | ČeskéInfografiky.cz [online]. [cit. 2016-1-8]. Dostupné z: http://www.ceskeinfografiky.cz/co-je-infografika/
  4. KOMUNITA, Wikipedia.cz. Informační grafika. 2013. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Informační_grafika
  5. Facebook.com [online]. 2016 [cit. 2016-1-8]. Dostupné z: http://facebook.com
  6. Infografika – WikiKnihovna [online]. [cit. 2016-1-8]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/infografika
  7. LINDSAY, Kolowich. 11 of the Best Infographic Designs of 2015: Infographics that really stand out are far more than just a smattering of pictures and charts. http: //blog.hubspot.com/, 2015. Dostupné také z: http://blog.hubspot.com/marketing/best-infographics-2015
  8. VCRWDA. The best animated infographics of the world 1280x720: People and Blogs. YouTube, 2013. Dostupné také z: https://www.youtube.com/watch?v=IxumhXTD9o4
  9. Interaktivní infografika: Jak značky používají Vine [online]. 2013 [cit. 2016-1-8]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/socialni-site/interaktivni-infografika-jak-znacky-pouzivaji-vine/