Informální vzdělávání

Informální vzdělávání probíhá mimo vzdělávací instituce, nezáměrně ve volném čase, v práci, během každodenních činností. Do informálního vzdělávání se řadí i sebevzdělávání.