Informační architektura

Informační architektura je obor, který se zabývá tříděním, uspořádáním a pojmenováním informací. [1]Podle Petera Morvilla a Louise Rosenfelda, autorů knihy Information Architecture for the World Wide Web, je informační architektura definována jako:

 1. Strukturální provedení sdílených informačních prostředí.
 2. Kombinace organizačních, pojmenovávacích, vyhledávacích a navigačních systémů v rámci webových stránek a intranetů.
 3. Umění a věda uzpůsobování informačních produktů a dojmů za účelem podpořit použitelnost a náležitost obsahu.
 4. Vznikající disciplína a seskupení praktik zaměřených na přenos principů designu a architektury do digitálního prostředí. [2], [3]

Hlavním cílem informační architektury usnadnit zpětné vyhledávání relevantních informací jejich vhodnou organizací, navigací a reprezentací. [4]

Informační architektura a okolní disciplíny

Informační architektura je v rámci sítě WWW spjata s okolními disciplínami. Nemůže existovat sama o sobě, proto je vždy ovlivňována dalšími obory, a to hlavně z oblasti web designu.

 • použitelnost
 • grafický design
  • vizuální aspekty webových stránek
 • interakční design
  • obor zabývající se vztahem mezi lidmi a produkty, které používají
 • experience design
  • pojem zahrnující dovednosti z doposud uvedených disciplín a informační architektury vedoucí k uživatelskému prožitku
 • knowledge managment- znalostní managment
  • znalostní management se zabývá získáním znalostí, kterými lidé disponují a následným zpracováním a uložením za podpory informačních a komunikačních technologií tak, aby bylo možné je vyhledat, prezentovat a sdílet
  • to umožňuje jejich využití v rozhodovacích a řídících procesech
 • content managment
  • soubor procesů a technologií zabývající se mi digitálními informacemi v rámci časového hlediska
  • informační architektura se naopak zabývá informacemi z hlediska prostorového [5]

Prvky informační architektury

Základní dělení prvků podle P. Morville a L. Rosenfeld:

 • organizační systémy- třídění informací (např. chronologické, předmětové)
 • označovací systémy- reprezentace informací (použití terminologie)
 • navigační systémy- pohyb v systému, procházení informací
 • vyhledávací systémy- vyhledávání informací
 • tezaury, řízené slovníky, metadata, atd.[2]

Odkazy

Reference

 1. Informační architektura. Jan Štráfelda [online]. 2020 [cit. 2020-12-23]. Dostupné z: https://www.strafelda.cz/informacni-architektura
 2. 2,0 2,1 MORVILLE, Peter a ROSENFELD, Louis. Information Architecture for the World Wide Web [online]. 3rd Edition. USA: O’Reilly Media, Inc., 2006 [cit. 2015-01-11]. ISBN 978-0-596-52734-1. Dostupné z:http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2010/bby607/IAWWW.pdf
 3. KVAŠOVÁ, Zuzana. Informační architektura webového rozhraní vybraných digitálních knihoven. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.
 4. Informační architektura. Jan Štráfelda [online]. 2020 [cit. 2020-12-29]. Dostupné z: https://www.strafelda.cz/informacni-architektura
 5. KVAŠOVÁ, Zuzana. Informační architektura: teorie, metodiky. Praha, 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze.

Použitá literatura

 • KVAŠOVÁ, Zuzana. Informační architektura webového rozhraní vybraných digitálních knihoven. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.
 • KVAŠOVÁ, Zuzana. Informační architektura: teorie, metodiky. Praha, 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze.

Klíčová slova

Informační architektura, informační prostředí, použitelnost webu