Informační ekonomika

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Jedná se o způsoby ovlivňování (organizování, financování, řízení, spravování, chránění) informačních procesů a jejich aktérů (ať už obcí, regionů, krajů, provincií, států nebo celého společenství států, institucí, organizací, podniků nebo fyzických osob).
Způsoby a principy procesu předávání poznatků, resp. zpráv (informací) mezi lidmi jsou totiž odjakživa rozhodujícím faktorem společenského vývoje. Jestliže podstatou politiky je způsob společenské správy, od něhož se odvíjejí všechny další aspekty společenského života, je logické, že mezi hlavními faktory, které tento způsob ovlivňují, náleží právě postoj, jaký politici zaujímají k formám a metodám ovlivňujícím šíření informací ve správním celku, v němž působí. Můžeme proto říci, že vždycky, a to i když to výslovně nebývalo řečeno, byla kromě "politické politiky" uplatňována nějaká forma také politiky informační. Ani dosud není v některých státech informační politika jako určitý způsob ovlivňování procesů komunikace informací ve společnosti řídícími orgány státní správy explicitně deklarována. Bez tohoto ovlivňování, ať už skrytého nebo otevřeného a často hrdě deklarovaného, se neobešla a neobejde žádná vládnoucí či řídící struktura v žádném typu lidské komunity.

Sféry vlivu informační politiky

  1. ochrana informací: regulace a kontrola zveřejňování informací a otevírání informačních trhů
  2. informační trh: majetkoprávní ochrana informačního obsahu
  3. vysílání e telekomunikace: veřejná politika regulující masmédia a vyvažující veřejné a komerční zájmy
  4. veřejný přístup k informacím: podpora přístupu občanů k informacím a jejich komunikaci s veřejnou správou
  5. informační společnost a její infrastruktura: politika vládních investic do informační infrastruktury