Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika)

Zahraniční nakladatelství

Cambridge University Press

Anotace: Nakladatelství Cambridge University Press založené v roce 1584 je nejstarším akademickým nakladatelstvím na světě. Jeho hlavní doménou jsou akademické texty, učebnice a Bible. Vydavatelství publikuje široké spektrum lingvistických i literárně teoretických děl a kromě knih vydává i odborné časopisy související s těmito obory. Kromě odborných textů se vydavatelství soustředí i na učebnice angličtiny a jazykové příručky.
Webové stránky: http://www.cambridge.org/

The MIT Press

Anotace: The MIT Press je významné americké akademické nakladatelství. Publikace týkající se jazyků a lingvistiky rozděluje do následujících kategorií: počítačová lingvistika, jazyky, vývoj jazyků, lingvistika a poznávání, filosofie jazyků a teoretická lingvistika.
Webové stránky: https://mitpress.mit.edu/

Oxford University Press

Anotace: Oxford University Press je největší akademické nakladatelství na světě a jeho publikace jsou zároveň světově nejrozšířenější. Akademická sekce tohoto nakladatelství nabízí mnoho edic z oblasti výuky jazyků, literatury a lingvistiky. Nejvýznamnější publikací je anglický výkladový slovník Oxford English Dictionary vydávaný v tištěné a elektronické podobě. Slovník obsahuje význam, výslovnost a etymologii 600 000 slov a je obecně uznávaným zdrojem popisujím vyčerpávajícím způsobem anglický jazyk.
Webové stránky: https://global.oup.com/academic/?lang=en&cc=us

CLE International

Anotace: CLE International je francouzské nakladatelství publikující učebnice francouzštiny pro cizince. Kromě učebnic vydavatelství nabízí také příručky pro učitele, gramatiky a zjednodušenou četbu. CLE International přizpůsobuje obsah vydávaných děl potřebám a kulturním zvykům cílových uživatelů, takže vydává pro různé země různé publikace.
Webové stránky: http://www.cle-inter.com/index.php

Editions Lambert-Lucas

Anotace: Francouzské nakladatelství Editions Lambert-Lucas založené v roce 2004 Marcem Lambert-Arabyanem a Geneviève Lucas se specializuje na lingvistickou literaturu. Lambert-Lucas vydává reedice klasických lingvistických textů, nové monografie, sborníky z konferencí a odborná díla z různých odvětví jazykovědy a souvisejících oborů.
Webové stránky: http://www.lambert-lucas.com/

Larousse

Anotace: Francouzské nakladatelství Larousse založil encyklopedista a lexikograf Pierre Larousse v polovině 19. století. Nakladatelství se specializuje na encyklopedická a lexikografická díla. Kromě výkladových a překladových slovníků vydává Larousse specializované slovníky, např. slovník synonym, rýmů, přísloví, cizích slov, vlastních jmen apod. Dále publikuje jazykové příručky pro francouzštinu i cizí jazyky a zjednodušenou četbu.
Webové stránky: http://www.larousse.fr/

PUF

Anotace: PUF (Presses universitaires de France) je významné francouzské nakladatelství vydávající odbornou a studijní literaturu. Stěžejní část portfolia tvoří díla z humanitních oborů a společenských věd. Kromě odborných knih a vysokoškolských učebnic vydává PUF jazykovědný časopis La Linguistique a literárněvědné periodikum Revue d'histoire littéraire de la France.
Webové stránky: https://www.puf.com/

Le Robert

Anotace: Francouzské nakladatelství Le Robert založené v roce 1951 lexikografem Paulem Robertem se specializuje na slovníky. Vydává výkladové slovníky francouzštiny různého rozsahu, tematické slovníky, jazykové příručky a slovníky pro školy. Na překladových slovnících spolupracuje se zahraničními nakladateli HarperCollins Publishers a Zanichelli. Nejvýznamnějším dílem, které je vydáváno každý rok v revidované verzi, je příruční výkladový slovník Le Petit Robert. Díla jsou vydávána v papírové i elektronické podobě.
Webové stránky: http://www.lerobert.com/

il Mulino

Anotace: Italské nakladatelství il Mulino působí na trhu od roku 1954. Od počátku se věnuje vydávání odborných společenskovědních časopisů. V průběhu následujících desetiletích rozšířilo své portfolio a stalo se důležitým vydavatelem vysokoškolských učebnic. V současnosti vydává kromě výše zmíněného také odbornou literaturu z humanitních oborů. Kromě jiného sem patří lingvistické, filologické a literárněvědné publikace.
Webové stránky: https://www.mulino.it/

Zanichelli

Anotace: Italské nakladatelství Zanichelli založil v roce 1859 modenský knihkupec Nicola Zanichelli. Nakladatelství se specializuje na právnickou a lékařskou literaturu, vysokoškolské učebnice a slovníky. Zanichelli každý rok vydává revidovanou verzi velkého italského výkladového slovníku Vocabolario della lingua italiana, který vznikl na začátku 20. století pod vedením italského jazykovědce Nicoly Zingarelliho.
Webové stránky: http://www.zanichelli.it/home/