Jazykohltanový nerv

Jazykohltanový nerv (nervus glossopharingeus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí IX.

čtyři funkce

  • motorická - svaly pharyngu
  • senzitivní- sekrece slin, hlenu, měkké patro, mandle (tonsily), střední ucho,
  • senzorická- třetí třetina chutí jazyka -> od hrazených papil do kořene jazyka (hořko)
  • parasympatická- ovlivňuje nejvíc příušní žlázu (glandula parotis)

poruchy nervu

  • pokles svalů pharyngu - poruchy fonace, špatně se mluví, poruchy artikulace, polykání,výpadek funkce chuti