Jiří Kábrt

Osobní a profesní život

Narozen 8. 3. 1928 v Náchodě. Vystudoval reálné gymnázium v Hradci Králové. Od roku 1947 student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1953 získal doktorát filozofie. Během studia působil v různých fakultních knihovnách. Po ukončení studia nastoupil do Státní pedagogické knihovny a stal se odborným asistentem na katedře knihovnictví. Od roku 1955 se stal členem komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru. Ve svých přednáškách se zaměřoval na obecné i speciální otázky teorie knihovnictví. V letech 1952–1959 pedagogicky působil na Střední knihovnické škole, přednášel na Univerzitě Komenského v Bratislavě a byl lektorem v řadě knihovnických kurzů. V roce 1966 byl jmenován docentem v oboru knihovnictví se specializací na bibliografii. V říjnu následujícího roku se stal vedoucím Katedry vědeckých informací a knihovnictví. V 60. letech se ve svých výzkumech zaměřil především na dějiny české bibliografie. V oblasti pedagogiky se zaměřil na problém vysokoškolské výuky knihovnictví. V roce 1982 mu byl udělen titul doktora historických věd. Následujícího roku se stal prvním univerzitním profesorem oboru vědecké informace a knihovnictví. V letech 1968‒1971 byl odpovědným redaktorem Bibliografického časopisu. Od roku 1972 redigoval samostatnou přílohu časopisu Čtenář s názvem Knihovnictví a bibliografie. Působil v IFLA. Podnikl řadu studijních cest do zahraničí.

Publikační činnost

 • Úvod do studia knihovnictví (1953)
 • Základy knihovnické techniky pro knihovníky závodních knihoven (1955)
 • Základy knihovnictví (spoluautorství s J. Cejpkem, 1956)
 • Knihovnická technika (1962)
 • Jak zařídíme knihovnu (1962)
 • Počátky české bibliografie (1961)
 • Česká bibliografie v době temna (1964)
 • Základy české obrozenecké bibliografie (1967)
 • Podstata, společenská praxe a teoretická východiska bibliografie (1978)
 • Bibliografie a vědeckotechnický rozvoj (1980)
 • Teorie bibliografie (1980)
 • Slovník teorie a metodiky bibliografie (1982)

Kompletní bibliografie je dostupná online v katalogu Národní knihovny České republiky: http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KKL&ccl_term=wau=jk01052351

Použitá literatura

Klíčová slova

Historie knihovnictví, Ústav informačních studií a knihovnictví