John Bowlby

 • lékař a psycholog
 • ovlivněn M. Kleinovou* práce s rodiči ho dovedla k tomu, že existuje něco jako vazba (původně bonding), které dal poté název attachement (přilnutí)* čerpal ze znalostí z psychoanalýzy a etologie

klíčové pro psychický vývoj je:

 1. schopnost vytvořit vztah s jiným člověkem
 2. schopnost hledat péči (protó-sociální chování)
 3. schopnost a zájem péči poskytovat (zralost pro rodičovství)
 • studoval ženy, které nemají schopnost pečovat o dítě, nejsou zralé a studoval jejich historii, proč k tomu došlo
 • psal o čtyřech fázích vytváření vztahu matka-dítě
 • po 2SV ho vyzvalo UNESCO, aby zjistil proč děti v sirotčincích umírají – měl vytvořit tým (Spitz, Ainsworthová,…) → definovali termín psychické deprivace (převzal to Matějček a Langmaier)

spolupráce s M. Ainsworthovou

 • přinesla další hledisko (antropologie a výzkumy)
 • měla obrovský výzkumný vzorek chování matka - dítě do jednoho roku
 • metoda: strange situation (reakce na odtržení od matky)

3 typy vazby dítěte na matku (3 typy matek)

Vazba jistá

 • dítě v prvním roce života získává jistotu ve své okolí, v čitelnost chování matky a následně v sebe
 • vyvolává to v něm schopnost explorovat, je schopno se odpoutávat, elastické pouto k matce
 • 80% matek
 • matka je citlivá na signály dítěte, synchronní komunikace, dítě si je jisté její oporou a tak je pro něj prostředí čitelné
 • dítě si po jednom roku začne opatřovat své vlastní podněty → velký rozvoj (není vázáno na podněty, které mu dávají ostatní)

Vazba nejistá, úzkostná - vzdorovitá

 • dítě nemá jistotu ve své okolí, v čitelnost signálů, které dostává, není si jisté podporou, reakcí a pomocí matky
 • je úzkostné, bojí se o svou matku, hlídá si ji → neexploruje
 • signály od matky jsou pro ně nečitelné a proto je pro něj svět nečitelný → zoufalá snaha si matku uhlídat
 • př. matka alkoholička (někdy je normální a někdy ji dítě nerozumí)

Vazba nejistá, úzkostná - vyhýbavá

 • dítě ví, že od matky nemůže očekávat podporu a že je matka pro něj někdy ohrožující; dítě se ji vyhýbá, ale ví, že se nemůže bez její podpory obejít
 • je v nepřetržité tenzi (to vede k řadě psychosomatických poruch)
 • vyhýbají se očnímu kontaktu s matkou, ví, že se ji nesmí dotýkat
 • nejistota je ještě hlubší něž v předchozí vazbě
 • vyhýbavá = ví, že nedostane pomoc, ale že ji potřebuje (př. podržet hrnek při pití), ví, že potřebuje být u ní, ale ne v jejím zorným úhlu (je stále jakoby za matkou)
 • má hodně autostimulačních projevů (kroutí si prstíčky, trhá si vlásky)
 • ve škole jsou označováni za děti s poruchami chování – bez příčiny kousne kamaráda, nakopne učitelku, rozdupe hračku(Dunovský, Ditrich)
 • v takových případech byl vztah matky a její matky komplikovaný
 • takové matce dítě smrdí, nesnese ho kojit, nemá ráda dotýkat se ho → dvojná vazba: zavolá ho, ať se přijde pomazlit a když přijde, odstrčí ho třeba se

slovy, fuj ty jsi ale špinavý, jdi pryč…

 • vysvobození z takové situace je otec, vychovatel nebo ústavní péče

Zdroje