John Locke

John Locke

John Locke ( 1632 - 1704) je jedním z teoretiků společenské smlouvy a jeden z nejznámnějších filozofů a politiků Anglo-Amerického světa. Jeho dílo významně ovlivnilo myšlenky tzv. otců zakldatelů, kteří se podíleli na vzniku americké ústavy.[1] Locke se narodil ve Spojeném království a na oxfordské univerzitě se věnoval studiu medicíny. Jeho politické názory se začaly formovat na pozadí anglické revoluce a vycházely především z představy, že člověk je od Boha obdařen "přirozeným právem" na život, svobodu a majetek. Pro argumentaci ve prospěch svrchovaného státu používal Locke, podobně jako Hobbes, myšlenku společenské smlouvy.[2] Tato smlouva je dobrovolně vytvořena společenstvímm lidí, kteří si přejí být chráněni jeden před druhým a za tímto účelem ustanoví svrchovanou vládu, která zajistí vymahatelnost zákonů a lidé tak budou moci žít bez pocitu ohrožení. John Locke se tak stavěl proti absolutistické moci monarchie a tvrdil, že suverenita musí vycházet z lidu. Na druhé straně se ale také obával nekontrolovatelného růstu exekutivní moci a prosazoval proto její dělení mezi legislativu a exekutivu.

Nejdůležitější spisy:
  • Dopis o toleranci (1968)
  • Dvě pojednání o vládě (1690)
  1. ROBERTSON DAVID. The Penguin Dictionary of Politics. London: Pinguin Books, 1985, 341 s.
  2. HEYWOOD ANDREW. Politické ideologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 339 s.