John von Neumann

John von Neuman byl významným matematikem a fyzikem maďarského původu. Narodil se 28. prosince roku 1903 a zemřel ve svých 53 letech na rakovinu v roce 1957. Za svůj život přispěl do mnoha oborů např. ekonomie, matematiky, fyziky, informatiky a statistiky. [1]

Život

John von Neumann

Jeho matka Margaret Kann pocházela z bohaté obchodnické rodiny a jeho otec Miksa Neumann byl budapeštským bankéřem. Svoje studium začal v roce 1911 na prestižním Lutherském gymnáziu, kde celá výuka probíhala v němčině.[1]

Jelikož už od dětství John von Neumann vyčníval nad ostatními dětmi svoji genialitou, dokázal si např. zapamatovat během malé chvíle jeden celý list v telefonním seznamu nebo vykládat vtipy ve starořečtině, byli mu přiděleni soukromí učitelé na matematiku.[2]

Po skončení první světové války a nástupu Béla Kuny k moci, emigroval s rodiči do Rakouska a Chorvatska. V exilu, ale moc dlouho nezůstali a po jednom měsíci se vrátili zpátky do jeho rodné země Maďarska. Kunovu vládu z velké části tvořili Židé, a přestože Neumannovi nesouhlasili s Kunovým komunistickým režimem, byli jako Židé perzekuováni. Po dokončení gymnázia nastoupil na dvě vysoké školy. První z nich byla univerzita v Berlíně, kde se věnoval, na přání svého otce, studiu chemického inženýrství. Tu ale v roce 1923 opustil a přestoupil na univerzitu v Zürichu.[2]

V Budapešti pak studoval dálkově matematiku. Jako první dokončil studia chemického inženýrství v roce 1925 a v následujícím roce dostal svůj druhý doktorský diplom z matematiky. Během svého studia a krátce po něm publikoval dvě důležité práce: An Axiomatization of Set Theory - zabývající se teorií množin a Mathematical Foundations of Quantum Mechanics.- zabývající se kvantovou mechanikou.[1]


Teorie her

Po vystudování obou vysokých škol mu byla nabídnuta pozice učitele na univerzitě v Berlíně. Nabídku přijal a po dobu tří let zde vyučoval. Od roku 1929 pak přednášel i na univerzitě v Hamburku. Za svou krátkou dobu života John von Neumann publikoval 32 vědeckých prací. Publikační činnost mu přinesla světový věhlas a uznání.[3]

Jedna z mnoha prací byla i Theory of Parlor Games, zabývající se teorií her. V ní popsal strategii pro minimalizování maximální ztráty. K tomu používá minimax algoritmus, který ohodnocuje možné varianty a z těchto variant se následně vybere ta, která je nejvíce optimální. Původně byla napsána pro hru o dvou hráčích a za předpokladu, že jsou známy všechny informace o předchozích krocích protihráče. Tato teorie pak byla později rozšířena i na hry s více hráči a na situace, kdy nám některé informace nejsou známé. Důležitým prvkem výše popsané strategie je, že se nepočítá s pravděpodobností, ale jen s daty, která máme v danou chvíli k dispozici. Později už rozšířenou verzi publikoval spolu s Oskarem Mörgensternem jako knihu Theory of Games and Economic Behavior v roce 1944.[3][4]

Princeton a život po 2. sv. v.

V roce 1929 byl pozván Oswaldem Veblenem na Princetone, aby zde vyučoval kvantovou mechaniku. Tuto nabídku J. von Neumann přijal a před odjezdem do Spojených státu amerických se oženil s Marietou Kovesi v Budapešti. Jeho manželství trvalo pár let a společně vychovávali dceru Marinu. Znovu se pak v roce 1938 oženil s Klarou Dan, s ní žil až do své smrti. Přednášet začal v roce 1930 a po třech letech se stal jedním z několika profesorů na nově vytvořeném institutu v Princetone: Institute for Advanced Study. Mezi další profesory patřil např. Albert Einstein.[1]

V době druhé světové války přispěl svými poznatky k výrobě atomové a později i vodíkové bomby. Byl také odborným poradcem vlády a po válce spolupracoval na vytvoření prvního počítače ENIACu, který pracoval v desítkové soustavě, což je raritou. Na základě předchozích poznatků posléze napsal práci o univerzální architektuře počítačů. Podílel se také na vytvoření IAS machine, která pracovala v binárním kódu. Později bylo na základě jeho architektury vytvořeno několik dalších počítačů. Za svůj život publikoval 150 vědeckých článků, z nichž 120 se věnovalo matematice a 20 fyzice. John von Neumann byl jedním z nejdůležitějších matematiků 20. století. [3]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 John von Neumann. Encyclopaedia Britannica [online]. 2006, 2015-11-8 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: http://www.britannica.com/biography/John-von-Neumann
  2. 2,0 2,1 O'CONNOR, J. J. a E. F. ROBERTSON. John von Neumann. MacTutor History of Mathematics archive [online]. 2013-10 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Von_Neumann.html
  3. 3,0 3,1 3,2 John von Neumann. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2015-12-13 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
  4. Game theory. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2015-12-16 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory

Související články

Klíčová slova

počítačová architektura, ENIAC, teorie her