KAPR

Logo spolku

Spolek studentů Katedry andragogiky a personálního řízení[1] (KAPR) je spolek, který funguje v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od března roku 2015. Pravidelně organizuje akce pro studenty Katedry i pro širokou veřejnost.

Cíle spolku:

  1. Vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi o andragogice, personálním řízení a spřízněných tématech.
  2. Zintenzivnit a zkvalitnit komunikaci studentů andragogiky a personálního řízení na FF UK.
  3. Vytvořit podmínky pro odbornou činnost studentů katedry navazováním kontaktů s institucemi a odbornou veřejností.
  4. Pořádat odborné přednášky, semináře a další vzdělávací a společenské akce.
  5. A další aktivity, na kterých se domluví členové spolku (tj. studenti katedry).

Orgány spolku

  • Členská schůze
  • Výbor spolku
  • Předseda spolku a místopředseda spolku
  • Revizor spolku

Odkazy

Reference

  1. KAPR - Spolek studentů Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK. Dostupné také z: www.facebook.com/kaprffuk