KV 16

V hrobce KV 16 byl pohřben první panovník 19.dynastie Ramesse I.. Objevil ji v roce 1817 G.Belzoni.[1]

Scéna z Knihy bran v hrobce KV 16

Tato hrobka je velmi jednoduchá co se týče prostorového rozvržení i výzdoby, jelikož Ramesse I. vládl pouze krátce a nastoupil na trůn již ve starším věku.

Pohřební komora je zdobena malbami s šedomodrým pozadím, ale v celé hrobce nejsou téměř žádné reliéfy. Chybí zde výjevy z knihy Amduat, částečně je zde vyobrazena Kniha bran, podobně jako u Haremheba, ale kvůli nízkému stropu zde chybí horní registr.[2] Hrobka byla zřejmě dokončena ve spěchu, některé niky ve stěnách totiž zůstaly úplně bez výzdoby, a i panonvíkův žulový sarkofág je zdoben pouze malbou.[3]


Reference

  1. Bard 1999 : 1016.
  2. Weeks 2002.
  3. Mynářová 2009 : 246.

Literatura

Bard, Kathryn A. (ed.) 1999 : "Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt", Routledge, London.

Bongioanni, A. 2004 : Luxor and the Valley of the Kings. Vercelli: White Star.


Mynářová, J. 2009 : Nová říše - zlatý věk egyptských králů, In: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů. Praha.

Weeks, K. R. : 2002 "Údolí králů: hrobky a zádušní chrámy západních Théb", vyd. 1. Čestlice: Rebo Productions.


Portály: Egyptologie