KV 8

V hrobce KV 8 byl pohřben faraon Merenptah.[1] V různých místnostech hrobky KV 8 nalezneme řecké a latinské nápisy, je tedy zjevné, že hrobka bylo přístupná již ve starověku, dokud nebyl přístup do nižších částí zablokoval kamennou sutí, kterou při vykopávkách v roce 1903 odstranil H. Carter.

Jeden ze sarkofágů faraona Merenptaha

Hrobka tohoto panovníka se, narozdíl od hrobky Ramesse II., která měla lomenou osu, navrací k ose přímé.[2]

V pohřební komoře byly pro panovníkovo tělo přichystány čtyři sarkofágy - tři z červené žuly a vnitřní sarkofág ve tvaru mumie z vápence. [3] Výzdoba hrobky je podobná výzdobě v hrobkách Merenptahových předchůdců Ramesse II. a Sethiho I..[4]


Reference

  1. Bard 199:1016.
  2. Mynářová 2009: 246-247
  3. Weeks 2002.
  4. Weeks 2006: 288

Literatura

Barbotin, Christophe and Sylvie Guichard 2004. La tombe de Merenptah: projets et travaux récents. Memnonia 15, 153-164.

Bard, Kathryn A. (ed.) 1999 : "Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt", Routledge, London.

Bongioanni, A. 2004 : Luxor and the Valley of the Kings. Vercelli: White Star.

Brock, Edwin C. 1992. The tomb of Merenptaḥ and its sarcophagi. In Reeves, C. N. (ed.), After Tut'ankhamūn: research and excavation in the Royal Necropolis at Thebes, 122-140. London: Kegan Paul.

Mynářová, J. 2009 : Nová říše - zlatý věk egyptských králů, In: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů. Praha.

Weeks, K.R. 2006: Poklady Luxoru a Údolí králů. Praha: Ikar.

Weeks, K. R. : 2002 "Údolí králů: hrobky a zádušní chrámy západních Théb", vyd. 1. Čestlice: Rebo Productions.

Wilkinson H. - Weeks, K.R. 2016: The Oxford handbook of the Valley of the Kings. Oxford: Oxford University Press, 2016.


Portály: Egyptologie