Kalendář (Egypt)

Staroegyptský občanský kalendář se skládal ze dvanácti měsíců, rozdělených do třech ročních období, z nichž tedy každé trvalo čtyři měsíce. Měsíce byly dále děleny na tři období po deseti dnech.[1]

Posledních pět dní v roce, které se z toho systému vymykaly, byly označovány jako epagomenální dny.

Tři období egyptského roku se označovala podle zemědělských činností - období záplav (achet), období rozpuku (peret) a období sklizně (šemu).

Kromě občanského kalendáře existoval ještě kalendář lunární, který neměl takovou váhu a na jehož základě bylo určeno především datum některých významných svátků a předvídání nilské záplavy. Lunární rok trval 354 dní aby však byl v souladu s obdobími roku, byly do něj čas od času některé měsíce přidávány, takže počet dní v lunárním roce se mohl vyšplhat až na 384.[2]


Reference

  1. Verner-Bareš-Vachala 1997: 248
  2. Vymazalová-Coppens2011: 146

Literatura

Bomhard, Anne-Sophie von 1999. Der ägyptische Kalender: ein Werk für die Ewigkeit. Translated by Ludwig von Bomhard. London: Periplus.

Depuydt, Leo 1997. Civil calendar and lunar calendar in ancient Egypt. Orientalia Lovaniensia Analecta 77. Leuven: Peeters. Raven, Maarten J. 1997. Charms for protection during the epagomenal days. In Dijk, Jacobus van (ed.), Essays on ancient Egypt in honour of Herman te Velde, 275-291. Groningen: Styx.

Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B.: 1997. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha.

Vymazalová, H. - Coppens, F. 2011: Moudrost svitků boha Thovta: vědecké poznání za vlády faraonů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,