Kariérový obraz v pubescenci

mimo to, že hledá sebe sama a partnera, utváří si taky svůj kariérový obraz; jsou 3 typy lidí:

  1. absolutně za sebe nechají rozhodnout autority
  2. absolutně vědí, co chtějí dělat (už třeba od 5. třídy)
  3. váhající, hledající

rozpory v tomto období:

  • v období mezi první fyzickou a sociální zralostí
  • rozpor mezi sociální rolí a sociálním statusem (něco po nich dospělí chtějí, ale není jim k tomu přidělen status dospělého → na něco je dost velký, ale na něco ne
  • rozpor mladší a starší generace → je to ale potřebné, aby došlo k posunu ve společnosti
  • rozpor mezi hodnotami rodiny a hodnotami společnosti

Zdroje