Karl H. Pribram

Karl H. Pribram byl americkým lékařem a psychologem orientovaným na neuropsychologii a teorii učení. Své pokusy a hypotézy koncipoval s ohledem na kybernetický přístup. Patří k představitelům moderního behaviorismu (zvláště pak subjektivního behaviorismu), který se nově vypořádává s některými mentalistickými termíny, jakými jsou obraz a plán. Tyto termíny interpretuje Pribram pomocí konstruktu TOTE. TOTE je založen na dvou recipročně spjatých procesecch a je jednotkou složitějšího typu učení. Je autorem kognitivní teorie motivace. Za svůj spis Mozek a mysl dostal první cenu Nadace Vize 97 Václava Havla[1].

Odkazy

Reference

  1. Hoskovec, J., Nakonečný, M., & Sedláková, M. (2002). Psychologie XX. století: některé významné směry a školy. Praha: Karolinum.

Použitá literatura

  • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.