Kauzální atribuce

Interpretace sociální reality, teorie atribuce

 • atribuce - připisování příčin vlastnímu či cizímu vlivu
 • způsobena tím, že člověk musí neustále vnímat nějakou kauzalitu
 • nejhorším stresorem je pocit bezmoci, proto se snažíme vše si vysvětlovat

Atribuční výzkum se zabývá otázkou, jak lidé přisuzují příčinnost:

 1. vlastnímu chování
 2. chování druhých lidí
 3. nepersonálním jevům ve svém sociálním prostředí
 • poznání příčin umožňuje lidem přibližovat se k chápání světa jako světa stabilního, předvídatelného a kontrolovatelného
 • předmětem zkoumání atribučních teorií je vnímání kauzality a důsledků takového vnímání
 • jedná se subjektivní výklad jevů určováním jeho příčin (nezáměrné chování) či důvodů (záměrné, cílené)

Naivní psychologie F. Heidera

 • jako první lokalizoval atribuční procesy (vysvětlování příčin úspěchu a neúspěchu)
 • každý člověk se snaží dosáhnout stabilních a smysluplných dojmů o druhých
 • snaha rekonstruovat způsob, jakým si ‚naivní psycholog‘ vysvětluje chování druhých
 • rozlišoval 3 dimenze:
 1. lokalizace (vnitřní x vnější)
 2. stálost (stabilní x nestabilní)
 3. kontrolovatelnost (kontrolovatelné x nekontrolovatelné)
 • doplnili Fiske a Taylor (1984)
 • těmito příčinami lidé popisují svůj či cizí úspěch a neúspěch ve výkonových úlohách
 • tvrzení:
 • Fiske, Taylor: lidé mají tendenci připisovat jevům spíše stabilní příčiny
 • Jones, Davis: lidé mají tendenci připisovat jevům spíše situační příčiny

Příčiny:

 • interní
 • externí
 • stabilní
 • nestabilní
 • kontrolované
 • typické úsilí
 • situační úsilí
 • míra nároků
 • pomoc jiných
 • schopnosti
 • nálada
 • prostředí
 • počasí