Kirkpatrick

Donald L. Kirkpatrick popisuje svůj model evaluace v publikaci Evaluating training programs: the four levels, na které spolupracoval se svým otcem Jamesem Kirkpatrickem. Tento model evaluace patří mezi odbornou veřejností k nejznámějším. Tvoří jej čtyři úrovně: (1) úroveň reakcí, (2) úroveň učení, (3) úroveň chování a (4) úroveň výsledků, přičemž každá úroveň je ovlivněna úrovní předchozí.

Úroveň reakcí

Úroveň reakcí zkoumá, zda byl účastník s kurzem spokojen. Spokojenost účastníků také přináší vyšší pravděpodobnost, že se v budoucnu zúčastní i dalších kurzů nebo že kurz doporučí vedení jako užitečný i pro kolegy. Rozhodnutí vedoucích pracovníků týkající se vzdělávání se často zakládají na tom, co o nějakém kurzu slyšeli nebo jim o něm účastníci řekli.

Úroveň učení

Druhou úrovní je úroveň učení, která zjišťuje, co se účastníci na kurzu naučili, tedy jaké získali znalosti, dovednosti a postoje. Tato úroveň je opět velmi důležitá, protože pokud nebudou účastníci úspěšní na úrovni učení, nemohou být úspěšní ani na úrovni chování.

Úroveň chování

Převedení nově nabytých znalostí, dovedností a postojů z prostředí kurzu do pracovního chování však není jednoduché. Aby lidé začali naučené dovednosti používat v praxi, musí především chtít, vědět, jak to mají dělat, a mít ke změně vhodné podmínky. Vedení organizace musí pracovníky v jejich snaze podpořit, pomoci jim a odměnit je za úspěch; neudělá-li to, hrozí, že se pracovník vrátí zpět ke svému původnímu chování. Změny na úrovni chování mohou nastat až s určitou časovou prodlevou, je proto důležité umět odhadnout správný čas pro provedení evaluace.

Úroveň výsledků

Úroveň výsledků zahrnuje všechny aspekty, které vznikly díky absolvování kurzu. Patří sem zvýšení produkce, prodeje, kvality a zisku, snížení počtu nehod a další. [1]

Odkazy

Reference

  1. KIRKPATRICK, James a Donald KIRKPATRICK. Evaluating training programs: the four levels. 3rd ed. San Francisco: Berrett-Koehler, 2006, 380 s. ISBN 15-767-5348-4.