Klíčové slovo

Klíčová slova jsou jednoduché či víceslovné lexikální jednotky postkoordinovaného selekčního jazyka, které vyjadřují co nejvýstižněji obsah dokumentu. Jsou řazena až po položení dotazu. Jsou tvořena indexátorem na základě obsahové analýzy. Dnes jsou také automatizované systémy, které klíčová slova vybírají samostatně bez práce knihovníků. Velmi oblíbené u uživatelů. Nemají žádnou logickou strukturu. Používají se k vyhledávání literatury v databázích nebo knihovních katalozích.


Vytváření klíčových slov

-	na základě obsahové analýzy
-	slova klíčového (zásadního) významu
-	uvedená slova mají co nejpřesněji vyjadřovat obsah publikace
-	odborné termíny přejímáme přímo od autora
-	vytváříme asi 5-6 klíčových slov, maximálně však 10-12
-	zapisujeme je v přirozeném slovosledu
-	sousloví pouze v ustáleném výrazu (např. liška obecná, vruboun posvátný),zeměpisném spojení- (Jižní Evropa), 
       názvech institucí - (Parlament ČR) nebo u odborných termínů
-	jednotlivá klíčová slova oddělujeme nejčastěji *, mezerou nebo čárkou
-	nejčastěji používaný selekční jazyk
-	používají se nejen v informačních institucích, ale i běžně ve vyhledávačích apod. 
- 	plně automatizovaná
Průkopníky klíčových slov jsou rejstříky KWIC a KWOC. Základní myšlenky byly řečeny v roce 1959.


Použitá literatura

Klíčová slova a jejich využití v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Inflow: information journal [online]. 2007 [cit. 2016-01-07]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/klicova-slova-jejich-vyuziti-v-knihovne-jiriho-mahena-v-brne


Klíčové slovo. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 7.7.2015 [cit. 2016-01-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%A9_slovo#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%A9%20slovo&utm_content=encyklopedie