Klasifikační soustavy nemocí

MKN

 • v 10. revizi MKN je novinkou alfanumerický kód
 • je oficiálním systémem celé WHO
 • dobře odlišuje hraniční stavy
 • 3 osy:
 1. etiologická – příčina vzniku problému
 2. anatomická lokalizace – oblast, kterou nemoc postihla
 3. hlavní okolnosti, za nichž k odchylce od zdraví dochází

DMS

 • v USA je diagnostický a statistický manuál – DMS
 • revize jsou v kratších obdobích než u MKN
 • plně chybí etiologické hledisko
 • nesnaží se o vysvětlení příčin
 • důvody vzniku DMS:
 • MKN je založeno na evropských principech, DMS na amerických
 • DMS není vystavěno na etiologii (příčině problému)
 • pokud se zaměříme pouze na příčinu, můžeme zmeškat aktuální průběh
 • americká tendence mít vlastní pohled (touha po samostatnosti)
 • DMS má 5 os:
 1. klinické poruchy a stavy
 2. poruchy osobnosti a mentální retardace
 3. medicínské stavy
 4. psychosociální problémy a vlivy prostředí
 5. úroveň adaptace na konkrétní problém v konkrétním čase (celkové hodnocení fungování

MKN vs. DMS

 • DMS neužívá etiologické hledisko - odborníci ale věří, že etiologické hledisko je důležité, dává možnost pochopit nebezpečnost
 • rychlost vývoje se liší - MKN se vyvíjí pomaleji, zaměřuje se na vše, DMS se vyvíjí rychleji, soustředí se ale jen na psychické problémy
 • v DMS byly vyloučeny schizoafektivní poruchy, nyní se ale vracejí do obou systémů
 • z DMS byla vyloučena simplexní schizofrenie, nyní se vrací
 • způsob uvažování - MKN anticipuje, DMS idiografický model
 • původně byla snaha o kompatibilitu DMS a MKN, jsou zde ale odchylky, nepodařilo se
 • existují převodníky mezi DMS a MKN, navzájem se ovlivňují a doplňují, dnešní MKN je silně ovlivněno DMS
 • rozlišení exogenní a endogenní deprese se již nepoužívá (popud DMS)
 • cyklothymie je zařazena mezi afektivní poruchy
 • neužívá se termín neuróza, ale v MKN je zase pomalu zaváděna
 • dochází k ovlivňování a optimalizaci, vzájemné vylaďování
 • snaha o sblížení obou systémů

Zdroje