Kniha země

Kniha země se objevuje také pod názvem Kniha Akerova či Stvoření slunečního disku. Staroegyptský název tohoto spisu není znám. Jedná se o další z novoříššských zásvětních textů, popisujících noční pouť slunce. Struktura tohoto spisu není úplně jasná.[1]

Významným motivem je zde právě země a ji představující božstvo Aker, v hrobkách panovníků Merenptaha a Ramesse IV. je doložena scéna z této knihy, kde se na zádech boha Akrea nachází sluneční bárka. [2]


Reference

  1. Wilkinson-Weeks 2016: 329-330
  2. Janák 2005: 206

Literatura

Budge, E. A. W. 1905 : "The Egyptian Heaven and Hell", 1. ed. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

Hornung, Erik (1996). Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many. Ithaca, NY: Cornell UP

Janák, J. 2005: "Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta", 1. vyd. Praha: Libri.

Piankoff, Alexandre (1953). La Création du Disque Solaire. IFAO (Bibl. d'Ét. 19)

Wilkinson H. - Weeks, K.R. 2016: The Oxford handbook of the Valley of the Kings. Oxford: Oxford University Press, 2016.