Knihovny ve starověké Číně

V Číně zakládali soukromé knihovny konfuciánští myslitelé. V pol. 2. stol. př. n. l. byla založena císařská knihovna pro podporu vědy a vzdělávání. V Číně došlo k rozvoji katalogizační a klasifikační teorie, pro císařskou knihovnu byl založen katalog. V jeskyni Tisíce Buddhů (Mo-kao) bylo v roce 1900 nalezeno přibližně 60.000 svitků, které zde byly zazděny budhistickými mnichy z obavy před drancováním muslimskými a tibetskými nájezdníky.[1]

Reference

  1. BUŘILOVÁ, Marcela. Dějiny knihoven a informačních institucí 1: Počátky - knihovny ve starověku. Dostupné také z: http://info.sks.cz/users/bl/

.