Kognitivní vývoj v dospělosti

  • původní studie – inteligence roste do dospívání, max. v časné dospělosti, po 30. roce pozvolný (později rychlejší) úpadek
  • dlouhodobé studie ale neprokázaly pokles do 50 – 60 let
  • různé výzkumy - celkově lze říci: za příznivých podmínek kognitivní schopnosti nemusejí v dospělosti klesat do poměrně vysokého věku, je-li člověk stále intelektuálně činný a aktivní
  • Arlinová (a jiní autoři) předpokládá i další stupně vývoje inteligence (za Piagetem): etapa hledání problémů = člověk během ní spíš klade otázky, než aby dával odpovědi na otázky položené, samostatně tvoří náměty

Zdroje