Kognitivní vývoj v mladším školním věku

 • dítě je již schopno logických operací, takže už není závislé na viděném, je schopno myslet o věcech, které bezprostředně nevnímá je to krůček k abstrakci a decentraci (nevidí vše přes sebe sama, není vázáno na tom, co vidí)
 • „konkrétní“ ale znamená, že dokáže myslet jen o věcech, které už někdy vidělo nebo si je dokáže představit → v osmi letech teda už dítě chápe:
 • dítě je schopno různých transformací (změn) v mysli současně, např.: při korálkovém testu si už dokáže říct: nic jsme neubrali, nic jsme nepřidali, tak je tam toho stejně
 • už se umí ve svém myšlení vrátit o krok zpět - reverzibilita
 • dochází také ke spojování znalostí (chápe změnu hladiny vody v širší a užší sklenici)

Pojmy

Operace

 • vyšší forma myšlení, která je vázaná na řeč, při čem řeč a řečové chování nahrazuje v mysli reálnou činnost
 • popisuje nám vnitřní jednání
 • probíhá jen v mysli a proto jsou vratné, reciproké
 • šetří nám to čas i fyzickou sílu
 • např.: psovití a kočkovití jsou dravci → operace (je tam „a“)
 • ale: pes a vlk jsou psovití, kočka a puma jsou kočkovití, kočkovití a psovití jsou šelmy → to už je grupa

Grupování

 • spojování operací → sdružuje sled operací na základě naučených zákonitostí
 • rovnováha grup = dítě dostává nové poznatky, má už připravenou síť grup a dokáže si ty nové poznatky do té sítě zařadit → rodiče by dítěti měli připravit dobrou síť grup
 • grupy působí jako anticipující schéma plnění úkolů (částečně předjímají myšlení a částečně si to musí dítě dotvářet)
 • na konci mladšího školního věku je dítě schopno provádět grupování a je schopno odpovídat na rovnováhu grup
 • již je také plná decentrace, dosaženo inkluze tříd (dítě je schopno pochopit vztahy, zahrnutí – chápe, že množina ovoce a množina zeleniny jsou podmnožiny jiné velké množiny zdravého jídla)
 • dále dokáže kvalitativní seriaci (dokáže srovnat např.: od největšího do největšího)
 • chápou tranzitivitu → co z čeho plyne (když A = B a B = C → A = C)
 • chápou analogie (srovnej kostky od největšího do nejmenšího, teď stejně srovnej válečky) - vytváří se objektivní časové a prostorové představy (jaký vztah má týden k měsíci, měsíc k roku,…)

Zdroje