Korová projekční centra

motorické korové centrum

 • čelní lalok, před centrální brázdou
 • každá oblast svalstva má svou oblast v mozku, její velikost je určena významností svalové skupiny
 • vycházejí odsud sestupná vlákna pyramidové dráhy - řídí úmyslné pohyby
 • spojeno s mozečkem

mtorické korové centrum řeči

 • Brockovo, umístěno před motorickým centrem ovládajícím pohyby ruky
 • poškození vyvolá neschopnost vyjádřit myšlenky mluvenou řečí

korové centrum kožní citlivosti

 • temenní lalok, za ústřední brázdou

korové centrum zrakové

 • kůře vnitřní strany týlního laloku
 • v dominantní hemisféře je vizuální centrum řeči

korové centrum sluchové ve spánkovém laloku, vedou sem vlákna přes thalamus Wernickeho sluchové centrum řeči korové centrum chuťové

 • nad postranní jámou, za zadním centrálním závitem

korové centrum čichové

 • neleží v neokortexu ale ve starší oblasti kůry - spodině čelních laloků
 • vlákna čichového nervu nejdou přes thalamus ale přímo

Zdroje