Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace/old

Zpět na hlavní článek: Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace

Podotázky zbývající k vypracování

 • Popište sociální a kulturní aspekty počítačových her.
 • Jaké je použití vizualizací ve výuce a umění?
 • Jaké další experimenty a umělecké projekty v oblastech simulace, grafické reprezentace, designu, programování, ale i tvorby nových rozhraní znáte?
 • Jaké technologie se používají v digitálním zábavním průmyslu? (jiné než distribuční)
 • Uveďte příklady a možnosti uměleckých softwarů a browserů.
 • Jak používají umělci vizualizace a databáze?

Původní seznam podotázek

 • Jaké formy digitální zábavy znáte?
 • Jaké technologie se používají v digitálním zábavním průmyslu?
 • Jaká rozdělení a teorie počítačových her znáte?
 • Popište ekonomické, sociální, kulturní a umělecké aspekty počítačových her.
 • Jaké je použití počítačových her, vizualizací a simulací ve výuce a umění?
 • Uveďte příklady edukačních, politických a uměleckých počítačových her a simulací.
 • Jaké další experimenty a umělecké projekty v oblastech simulace, grafické reprezentace, designu, programování, ale i tvorby nových rozhraní znáte?
 • Uveďte příklady a možnosti uměleckých softwarů a browserů. Jak používají umělci vizualizace a databáze?