Kulturní psychoanalýza

Kulturní psychoanalýza je americký psychologický směr, který navazuje na Freudovu psychoanalýzu. Jeho hlavní představitelé - Erich Fromm, Karen Horneyová a Harry Stack Sullivan - připisují v mentálním vývoji rozhodující význam mezilidským vztahům v dětství a širším společenským podmínkám a tlakům.[1]

  • Nejedná se o ucelenou školu, neboť každý z představitelů vycházel z vlastní jiné teorie. Co výše zmíněné představitele spojuje je odmítnutí ze strany ortodoxních psychoanalytiků za přílišný důraz na formativní vliv společnosti na jedince. [2]
  • Používaný anglický ekvivalent je "culturalist psychoanalists".

Odkazy

Reference

  1. Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. (Vyd. 1., 328 s.) Praha: Grada Publishing.
  2. Deleuze, G. (2004). Anti-oedipus. Bloomsbury Publishing.