Kulturně-antropologické přístupy a následně interkulturální studie

  • možnost pozorovat a srovnávat způsoby chování matky a dítěte v přirozených podmínkách různých kultur
  • Meadová, Benedictová, Ainsworthová
  • někde se o dítě stará muž, jinde kolektivní výchova, rozdíly v délce kojení → poznatky jak vypadá raný vývoj a jaké jsou jeho důsledky (Dějiny kulturní antropologie - Soukup)
  • dnešní doba je spíše vyznačená interkulturními studiemi
  • aktuální srovnání studie H. Papouška, U. Bronfenbrenna, M. Bornsteina
  • porovnávají definované chování v různých oblastech světa a zaměřují se na obecně platné projevy
  • Papoušek – exaktní přístupy neurologické (Pavlov, Bechtěrejev) propojil s novými technologiemi, analýza předřečových projevů

Zdroje