Kyborg

Kyborg je syntetický organismus, který je složený z organických (lidských) a umělých (kybernetických) částí.

Dva druhy kyborga:

  1. Umělá bytost či mysl, biologické, přírodní tělo plně pod vládou stroje, skrze nějaké bio-kybernetické propojení.
  2. Živá, přírodní bytost či mysl s uměle upraveným tělem, např. obohaceným o mechanické či elektronické součástky.

Etymologie

Kyborg je složenina slov kybernetický a organismus.

Vývoj konceptu

S tímto konceptem přišla v 60. letech 20. století dvojice amerických vědců Manfred E. Clynes a Nathan S. Kline. Kyborg je lidsko-strojový samoregulační systém/organismus, který je založený na artificiálních extenzích lidského těla.

Donna Haraway (Manifest kyborgů, 1985) kyborga vymezuje jako post-genderového hybrida člověka a stroje. Kyborga označuje za jakousi betaverzi postčlověka.

Kyborg se stal symbolem touženého metaforického vyvázání z limitů lidského těla a inspiroval nejen vědeckofantastickou fikci, ale i seriózní vědecký výzkum.