Míšní nervy

Míšní nervy

Všechny míšní nervy jsou smíšené (motorická a senzitivní funkce) a je jich 31 párů. Míšní nerv je možno dělit na několik částí:

  1. Zadní kořen míšní – vstup informace, především senzorická dráha
  2. Přední kořen míšní – především motorické informace
  3. Plexus – přední a zadní kořen se po odstupu spojí a to tvoří plexus, je to pořád uvnitř obratle, takže je krátký a po výstupu z obratle se znova dělí na větve: dorzální větev – jde do dorzální části těla, ventrální větev – jde do ventrální části těla, vegetativní ganglia – jsou provazce vedle míchy, shluky vláken nesoucí vegetativní funkci → takže se na vystupující nervy z páteře napojuje taky vegetativní vlákno
  • mají podle rozložení svou funkci:
  1. sympatikus – vystupuje z hrudní (Th) a lumbální (L) páteře
  2. parasympatikus – krční (C) a kostrční páteř
  • míšní nervy mají svoje funkční uspořádání – tvoří pletence, které se shlukují a jdou do těla pospolu (ale nejsou spojeny, jdou jako svazek):

C1 – C4 - cervikální pleteň - plexus cervicalis - inervuje zrak, svaly horní části hrudníku, trapézy, některé svaly ruky C5 – Th1 - plexus brachialis - inervuje celou ruku L1 - L4 - plexus lumbosacralis

  • při poruše vypadne funkce celého svazku nervů, celé té části
  • C4 a C5 inervuje bránici
  • ty nervy, které zde nejsou uvedeny se neshlukují do plexů a jsou samostatné, proto i jejich poškození není tak závažné a není s tím tolik potíží