Mícha hřbetní

  • medulla spinalis
  • šedá hmota - je uprostřed, má tvar motýlka, odstupují z ní přední rohy míšní - odstředivá vlákna motorická
  • zadní rohy míšní - dostředivá vlákna senzorická (vzruchy z extero i interoreceptorů)
  • bílá hmota obklopuje šedou, je jí na každé straně rozdělena na tři pole
  • vzestupné dráhy - ascendentní - vedou vzruchy do mozku
  • michohrbolová dráha - spinotalamická - vede vzruchy kožní citlivosti
  • míchomozečková dráha - spinocerebelární - regulace svalového napětí a koordinace
  • sestupné dráhy (descendentní) - přijímá vzruchy z mozku (převádí je do šedé hmoty a tudy k orgánům)
  • nejvýznamnější je pyramidová dráha - dráha kortikospinální
  • mimopyramidové dráhy

Zdroje