Mízní soustava

Míza - lymfa

  • bezbarvá až bílá tekutina
  • podobné složení jako krevní plazma (↓ bílkovin)
  • odvádí z těla metabolity, čistí organismus a odstraňuje zplodiny
  • mízní cévy začínají slepě, jsou všude kromě CNS, chrupavek a očních koulí → mízní uzliny = nodi lymphatici → vznik lymfocytů (prvotní lymfocyty vytváří brzlík = thymus - zaniká v pubertě)

Mízní kmeny

  • hrudní mízovod = ductus thoracicus (dolní část těla a levá část hrudníku)
  • pravostranný kmen mízní = ductus lymphaticus dexter (hlava a pravá horní část těla)

Zdroje