Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy

Archivovaná verze stránky je dostupná na tomto odkazu.

Nové technologie a nová média jsou nedílnou součástí moderního urbanismu současných měst. Dekorace, funkce, reklamní plochy, architektura - všechny tyto prvky jsou ovlivňovány nejnovějšími technologickými vymoženostmi.

Pohled na "Chytré město" Masdar
Tím, že současná města jsou pečlivě zaznamenávána pomocí bezpečnostních kamer, radarů, vyhodnocování pohybu obyvatel a tak dále, můžeme předpokládat, že nová média budou hrát v budoucnu daleko větší roli v rozvoji měst a architektury, než je tomu dnes. Svojí roli v tomto odvětví hraje i ekologie a snaha zamezit globálním změnám podnebí, budování "Chytrých měst" můžeme pozorovat například na Středním Východě, např. ve Spojených Arabských Emirátech bylo vybudováno město Masdar, které je považováno za jakýsi test pro efektivitu a fungování chytrých měst v praxi. Město není zajímavé pouze z hlediska ekologie, ale i z hlediska nových médií, můžeme zde nalézt množství novomediálních uměleckých i funkčních prvků, např. Digital Guestbook od amerického umělce Joshuy Davise. [1]


Augmentovaná realita (někdy označována jako rozšířená realita) je realita pracující se simulacemi v reálném prostředí za pomocí elektronických přístrojů. Oproti tomu virtuální realita je kompletní simulací reality.

Augmentovaná realita

Augmentovaná realita má svůj význam v rámci urbanismu, zábavy, architektury, navigaci, cestování a logistickému řešení naléhavých problémů. V roce 1990 poprvé použil termín Tom Caudell, který pomocí augmentované reality popisoval digitální displej použitý při technický pracích v leteckém průmyslu, o konceptu jako takovém se mluví již od třicátých let dvacátého století.

V rámci turismu a kultury využívá Augmentovanou realitu například Abbaye de Cluny ve Francii, kde je návštěvníkům nabízený pohled do historie pomocí speciální technologie pohyblivé obrazovky, která nabízí návštěvníkům pohled na již zmizelé části kostela.[2]

Největší budova kdy “postavená” pomocí augmentované reality je AR mrakodrap v Brazílii. Tvůrcem tohoto projektu je studio Königsberger Vannucchi.[3]

videomapping 100 days until Le Tour Utrecht

V současné době existuje velké množství aplikací pracujících s augmentovanou realitou v městském prostředí. Některé z těchto aplikací jsou například:

 • Wikitude
 • Theodolite
 • Ingress
 • Night Sky[4]

Videomapping je umělecká disciplína, která spojuje vizuální projekce s existujícími a často významnými budovami. V České republice je v posledních letech velmi populární, např. V rámci festivalu Signal. Výhoda videomappingu je možnost transformace vizuální podoby historických památek bez napáchání škody.

Augmentovaná realita má svůj význam i z hlediska bydlení, ve svém katalogu jí použila například firma Ikea, po rozložení katalogu se při použití technologie ukázal 3D náhled daného výrobku.[5] Význam tedy může mít augmentovaná realita i v rámci marketingových strategií, kdy cílový uživatel má osobnější prožitek z produktu a je tedy větší pravděpodobnost, že produkt zakoupí.

Virtuální realita

Galerie Zwinger v Drážďanech ve virtuální realitě Second Life

Virtuální realita má své využití v zábavním průmyslu, sportu, armádě, lékařství, a dalších oborech.

Historie VR

Jednou z hlavních postav virtuální reality je Morton Heilig, který bývá nazýván "Otcem Virtuální Reality". Zabývá se i filmem, filozofií a magickým realismem. [6] Dalšími důležitými průkopníky v historii virtuální reality byli například: Stanisław Lem, Ivan Sutherland, nebo Jaron Lanier.[7]

Využití virtuální reality v zábavním průmyslu

Jedním z milníků herního využití virtuální reality byla hra Second Life, ve které hráči jak název napovídá vytváří paralelní život v simulovaném prostředí online hry. Místa sice navazují na reálné a existující prostředí, místa a situace, nemá ovšem žádné reálné napojení na danou realitu (funguje paralelně), kromě toho, že se do ní hráči mohou zapojit i finančně a ve světě Second Life vydělávat a utrácet peníze.

Na podobné bázy funguje i populární hra The Sims, která se ovšem od reálného světa odklání ještě více, hráč vytváří neexistující městečka a v nich navrhuje architekturu a urbanistické prvky, v této hře se hráč stará o své postavičky, tzv. "Simíky", od jejich narození až do jejich smrti.

Zdroje

Reference

 1. Informace o Masdar City z oficiální webové stránky, [online], http://www.masdar.ae/en/masdar-city/the-built-environment
 2. Cluny, France & The Abbey’s Augmented Reality [online], 2009. Dostupnost na http://www.whytraveltofrance.com/2009/10/26/cluny-france-the-abbeys-augmented-reality/ .
 3. Watch This Skyscraper Appear Out of Thin Air [online], Watch This Skyscraper Appear Out of Thin Air, Gizmodo [online], 2015. Dostupnost na http://gizmodo.com/5619528/watch-a-skyscraper-appear-out-of-thin-air .
 4. Best Augmented Reality Apps, Tom's Guide [online], 2015. Dostupnost na http://www.tomsguide.com/us/pictures-story/657-best-augmented-reality-apps.html .
 5. 2014 IKEA Catalogue Comes To Life with Augmented Reality - IKEA, IKEA [online], 2014. Dostupnost na http://www.ikea.com/ca/en/about_ikea/newsitem/2014catalogue .
 6. Mortonheilig.com [online], 2015. DOstupnost na http://www.mortonheilig.com/ .
 7. Virtual reality, Wikipedia [online], 2015. Dostupnost na https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality

Související články

Technologie, věda a technika

Monitoring a hodnocení

Počítačové hry a umění