Manželství

 • práce a manželství jsou nejdůležitější základ životního naplnění
 • 2 základní potřeby pro vstup do partnerských vztahů:
 1. potřeba intimního emočního soužití
 2. touha mít děti
 • způsoby uspokojování potřeb jsou formovány předchozím vývojem
 • větší šanci na OK manželství: když se berou zralí, vyrovnaní a zdraví jedinci (manželství je nejcitlivějším testem zralosti)
 • obecně sňatky před 20. rokem končí
 • výběr partnera – 2 pravidla
 1. volba podle podobnosti – v hl. věcech, životní hodnoty
 2. princip doplňující volby – v povrchnějších věcech
 • obojí se doplňuje
 • víc KO vztahů: svatba pod tlakem rodiny, kvůli těhotenství, z rozumu (strach být na ocet …), jen sex. vzplanutí
 • uspokojivé manželství – důležitý hluboký emoční vztah – až na úroveň dětinského závisení (někdy i infantilní chování v určitých chvílích – nutné a normální)
 • sexualita – důležitá, ale ne tak, jak se tvrdívá, vždy lze se dohodnout, mluvit o tom, najít vzájemnou souhru, někdy lze jít k odborníkům
 • hraje velkou roli, odchod dětí, vzájemná závislost manželů roste, vyrovnanější vztah

3 kategorie vztahů:

 1. soužití vedle sebe – jedou dle navyklého, plní role, nemají si co říct, zájmy odlišné
 2. poznamenaní konfliktem – jeden či oba neunese krizi středního věku, hlavně muži hledají mladé ženy, sex. povyražení, manželství je formálně zachováno
 3. vyrovnaní, spokojení – jsou potíže, ale řeší se a jdou dál, sdílí své zkušenosti, mluví

Zdroje